Anketa: Viete, ako funguje štipendijná a disciplinárna komisia? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Anketa: Viete, ako funguje štipendijná a disciplinárna komisia?

Do rubriky Minitéma napsala Natália Saganová (Neděle, 10. duben 2011)

Štipendijná a Disciplinárna komisia majú medzi svojimi členmi aj študentov. Jedna rieši priestupky, druhá rozdeľuje finančnú podporu v rôznych programoch. Máloktorí študent ale vie, kam sa má obrátiť ak niečo potrebuje. A zdá sa, že ešte menej študentov prišlo s týmito komisiami do styku.

Mária Rosincová, 21 rokov, študentka medzinárodných vzťahov a europských študií

Ani s jednou komisiou som ešte do styku neprišla, ani nepoznám nikoho takého. Po pravde ani neviem ako a kde by som si o nich hľadala informácie. Myslím si, že členom disciplinárnej komisie by nechcel byť asi nikto.

Lenka Tůmová, 21 rokov, študentka žurnalistiky a genderových štúdií

Viem o tom, že nejaká Disciplinárna komisia existuje, našťastie som tam nič nemusela riešiť. Ale viem od kamarátov, že niekto s tým už mal nejaké problémy, takže sa musel dostaviť pred komisiu. O tom, že sa jejím členem môžem stať aj ja, som nevedela. Myslela som si, že je to len pre profesorov a odborníkov, nie pre študentov, akoby laikov. O Štipendijnej komisii počujem teraz prvýkrát, nemám o tom žiadne informácie.

Vladimíra Dostálová, 20 rokov, študentka žurnalistiky a medzinárodných vzťahov

Viem, že tieto komisie fungujú, ale žiadne bližšie informácie o nich nemám. Keby som niečo potrebovala, asi by som to hľadala na webe fakulty alebo univerzity. Nevidím ale dôvod, prečo by som chcela byť ich členom. Nechcela by som rozhodovať o tom, komu budú štipendiá pridelené a komu nie.

Lucia Ďaďová, 20 rokov, študentka Sociálnej politiky a sociálnej práce a enviromentálnych štú­dií

Viem, že existuje takáto komisia, ale dosiaľ som sa s ich službami nestretla, pretože som to nepotrebovala. Nevedela som, že študenti môžu byť členmi. Vnímam to pozitívne, aspoň zastávajú záujmy študentov. Keby som niečo potrebovala, informácie by som hľadala na webových stránkach katedry.

blog comments powered by Disqus