Změna zaběhaných postupů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Změna zaběhaných postupů

Do rubriky Téma čísla napsal Jan Martinek (Úterý, 24. duben 2012)

Proč je námi vymyšlený způsob fungování stipendijní komise skvělý? Pokusím se nastínit několik hlavních důvodů, díky kterým je současný způsob hodnocení stipendijních projektů výjimečný v pozitivním slova smyslu.

  1. Celý proces je maximálně otevřený. Hodnocení probíhá na veřejně dostupném webu stipendia.ser­vismag.cz a v otevřené diskusi. Přijít se podívat (či diskutovat) může skutečně kdokoli. Na webu vidíte, jaká fáze hodnocení právě probíhá, jednotlivá hodnocení komisařů a také samotné projektové žádosti.
  2. Během diskusí se porotci osobně setkají se žadateli a dalšími zvědavci (zvědavost je zdravá!). Diskuse se neomezují pouze na jednotlivé projekty, ale točí se též okolo používaných kritérií, fungování stipendijního systému vytvořeného vedením školy (Jsou programy formulované správně? Hodí se určitý projekt spíše do jiného stipendijního programu?) a vlastně okolo celého kontextu studentské kulturní činnosti. Diskuse samotná tak není jen nástrojem hodnocení, ale umožňuje setkávání aktivních lidí, poznávání zajímavých projektů a reflektuje studentské kulturní dění jako celek – ze setkání s komisí se už nyní stává důležitá událost v životě fakulty.
  3. Hodnocení nevychází z dohody skupinky lidí za zavřenými dveřmi. Komisaři jsou sami odpovědní za svá vlastní hodnocení, která musí obhajovat konkrétními argumenty. Tato hodnocení se pak sčítají. Komise tedy nefunguje jako klasická (například státnicová) komise, ale spíše jako transparentní porota, která musí zdůvodňovat svou volbu. Díky předem definovaným kritériím, která si komise stanovuje v každém kole sama, musí všichni komisaři promyslet hodnotu každého z projektů z více stran a ohodnotit ho body. Hodnocení probíhá dvakrát – před a po diskusi. Poprvé v hodnocení dominuje dojem ze žádosti; do druhého hodnocení se promítne jednak diskuse se žadatelem, ale i to, co si komisaři povědí mezi sebou a časový odstup od prvního čtení žádostí. Výsledné hodnocení není jen číslo, ale také slovní komentář od každého člena poroty – pět různých pohledů, které se neztratí v kolektivním rozumu komisního rozhodování.
  4. Díky tomu, že žadatelé vidí ještě před diskusí průběžné výsledky, mohou se v diskusi soustředit na konkrétní výtky a napravit dojem v oblastech, kde jejich žádost nezazářila. Navíc mají i představu, jak si stojí mezi ostatními projekty.
  5. Vždy je vidět, které projekty nebyly podpořeny kvůli špatnému hodnocení a na které prostě jen nezbyly peníze. Je to signál pro žadatele a zároveň to může být do budoucna argument pro navýšení přídělu peněz ve stipendijním programu. Důvody, vepsané komisaři při odmítnutí konkrétních projektů, vypovídají často nejen o projektech samotných, ale i o omezeních a problémech stipendijního systému.
  6. Během prvních dvou kol jsme prožili pár těžkých chvil. Nedodrželi jsme termíny, občas jsme něco neměli domyšlené do konce a špatně jsme komunikovali s komisí. I tak ale již získáváme pozitivní zpětnou vazbu, zejména díky otevřenosti hodnocení.
blog comments powered by Disqus