Příchod náročných dní a vyjasnění stipendií | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Příchod náročných dní a vyjasnění stipendií

Do rubriky Okénka napsal Jan Martinek (Pondělí, 11. duben 2011)

Po období stability a klidné práce se vše změnilo. Začalo to tím, že svůj mandát položil nedávný místopředseda senátu a dlouhodobý člen Studentské komory, Alexandr Průša. Důvodem pro jeho odchod byl nedostatek času, pasivní studentská komora a jedna jediná nominace na příštího děkana fakulty. Myslím, že zde můžu poděkovat za všechny členy akademické obce fakulty za jeho několikaletou dobrou práci v senátu.

Pár dní nato se do fakultních řečí vrátilo téma, které jsme již považovali za vyčichlé – a to skokové zvýšení poplatků v podzimním semestru 2011. Díky návratu naděje, že tento osud ještě není nezvratný, se na fakultě rozběhla nová diskuse, které se členové Studentské komory aktivně účastní. Situace se rychle vyvíjí a až tento Halas vyjde, může být vše jinak, tak se teď raději soustředím na jiné důležité téma.

Na přetřes totiž přišla stipendia a detaily jejich udělování. Kvůli nebývalému objemu stipendijního fondu se objevily zádrhely, které jsme se snažili vyřešit. Při hodinu a půl dlouhém setkání členů Studentské komory s proděkanem Holzerem a členkou Stipendijní komise, Jiřinou Salaquardovou, jsme došli k několika důležitým postřehům.

Stipendium za mimořádné výkony je udělováno jako odměna studentovi za práci, kterou vykonal, a až ve druhé řadě pro hrazení jeho osobních nákladů. Nebojte se tedy odměnit sebe samotné za práci pro dobré jméno fakulty. U hrazených výdajů je důležité, že se musejí týkat samotného studenta, nesmí jít o odměnu pro třetí osobu (například o honorář pro účastníka studentem pořádané diskuse nebo proplacení jeho jízdného). Pokud si myslíte, že vaše stipendium bylo nespravedlivě sníženo či zamítnuto, můžete podat děkanovi žádost o přezkoumání.

Peněz je hodně, ale je nutné je rozdělovat rozumně, proto existuje hranice čerpání na jeden projekt, kterou nelze překročit. Ta se nyní nachází v okolí částky třiceti tisíc korun za akademický rok.

Kvůli nejasnostem nabídl proděkan Holzer uspořádání školení zájemců o stipendium. Sledujte informační systém, pozvánka by se měla objevit někdy začátkem příštího semestru.

Při práci s penězi je důležitá otevřenost. Požádali jsme o zvážení možnosti zveřejňování všech žádostí o stipendium na webu fakulty a s tím i důvodů pro jejich krácení či zamítnutí. Tento návrh bude předložen na jednání vedení fakulty, jakmile se proděkan Holzer vrátí z cest. Zároveň se objeví složení Stipendijní komise na webu fakulty, kde nyní nedopatřením chybí.

Posledním bodem našeho jednání byla legitimita stipendií na kulturní a vzdělávací akce. Částka 250 tisíc korun v příslušném programu byla stanovena s ohledem na to, že podle určitého výkladu Zákona o vysokých školách nejsou stipendia na tento účel určena. Existence tohoto programu je pak jen dobrou vůlí fakulty vůči studentům a jeho přílišná výše rizikem při případné kontrole. Myslíme si, a nebylo nám to přesvědčivě vyvráceno, že tato stipendia oporu v zákoně mají (minimálně v zákonem definovaných kategoriích „další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí“ a „v případech zvláštního zřetele hodných“) a pokud je studenti dokáží letos zužitkovat v plné výši, budeme prosazovat navýšení tohoto stipendijního programu v příštím roce.

blog comments powered by Disqus