Nedržet hubu a krok | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Nedržet hubu a krok

Do rubriky Ostatní napsal Pavel Šíma (Úterý,  9. březen 2010)

Navrhoval bych Halas zrušit. Škoda peněz. Ať si pisálci píšou někam na svoje blogýsky.

I takové vzkazy jsme našli při vyhodnocování dotazníku, který jsme mezi studenty fakulty rozposlali v prosinci. Vrátilo se nám nečekaných 488 odpovědí. Jak se dalo čekat, názory byly různé a velmi často naprosto protiběžné. Někteří zapálení ekologisté novou podobu časopisu přirovnali k vilkám na předměstí a deklamovali, že už Halas nikdy nebudou číst. Jiní změnu naopak vítali a chválili.

„Úroveň časopisu stoupá, palec nahoru!“ napsal někdo a vyvážil tím pohled toho, kdo by naši redakci dal rozprášit. Jeden vyjádřil spokojenost s tím, že Halas se věnuje jen naší fakultě, druhý volal po větším společenském, politickém a kulturním přesahu. Někdo má rád recykl, jiný pěkný papír. Různorodost názorů jsme předpokládali. Na tak volnomyšlenkářské fakultě, jakou studujeme, to jinak dopadnout ani nemohlo.

Přesto se ale v dotazníku vyskytly věci, které nás zarazily (někdo se domnívá, že stojíme fakultu hrozné peníze) nebo dokonce urazily (někdo nás nazval PR časopisem fakulty, který je servilní vůči svému chlebodárci a nedovolí si postavit se na stranu studentů).

Milí čtenáři, vězte, že vy – naši spolustudenti – jste pro nás vždy na prvním místě. Halas je tištěn nikoliv z peněz fakultních, ale univerzitních. Fakultní establishment nemá žádné formální ani neformální páky, jak nás ovlivnit. A kdyby se o to pokusil, křičeli bychom tak hlasitě, že by se slova o nekalosti rozléhala celým atriem a pronikala ke všem fakultním dveřím, k bubínkům všech FSSáků.

Nemáme to ale vždy jednoduché. Informace pro vás musíme z některých lidí páčit a leckdy ani to nepomůže. Například vedoucí Centra informačních a komunikačních technologií na fakultě Libor Caha tvrdošíjně odmítá s redaktory (i redaktorkami) Halasu mluvit již několik let. Obrázek si můžete udělat sami z rozhovoru v tomto čísle.

Ještě horší ale je, když mlčí sami studenti. Jen za období zkouškového a prázdnin se k nám dostaly informace asi o pěti vážných křivdách, které se studentům staly u zkoušek, u státnic, při psaní bakalářek. Rubrika Kauza přesto v tomto čísle zůstává prázdná. Nikdo nám k tomu totiž oficiálně nechtěl nic říct, a to ani při přislíbení skryté identity. Chci proto apelovat na všechny, komu se stala nějaká nepravost. Nenechávejte si to pro sebe. Tím, že promluvíte, můžete od stejné šlamastyky uchránit studenty budoucích generací. Napište nám na náš mail nebo vhoďte anonymně podnět do schránky před spolkovnou, kterou jsme za tímto účelem zřídili. Halas vás v tom nenechá.

blog comments powered by Disqus