Eseje o ekologii na neekologickém papíře? Proč ne | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Eseje o ekologii na neekologickém papíře? Proč ne

Do rubriky Ostatní napsal Pavel Šíma, šéfeditor Halasu (Pondělí, 15. březen 2010)

Změna papíru, na kterém je Halas tištěn, se některým našim čtenářům nebude líbit. To nám bylo jasné už v okamžiku, kdy jsme se o přechodu z recyklu na nerecykl začali bavit. Avšak stalo se. Když jsem studentům na podzim podával do rukou první barevný Halas, některé jeho nový kabátek dost zarazil. Někteří vyjádřili politování nad tím, že jsme nerecykl opustili, a byli i tací, co kategoricky prohlásili, že už jej nebudou číst.

Takové reakce nás mrzí. Na druhou stranu nám ale jiní lidé říkali a psali, že Halas v novém vypadá mnohem lépe a jsou za změnu rádi.

Věřte, že hlavním argumentem pro změnu papíru bylo blaho vás čtenářů. Chtěli jsme, aby pro vás Halas byl příjemný na pohled (to by měla zajistit barva a nový layout) a hlavně, aby se vám při jeho čtení méně unavovaly oči (o to se starají bílé listy, které jsou konečně skutečně bílé).

A pak: jedno nešlo bez druhého. Pakliže jsme chtěli přejít na barvu, neměli jsme ani jinou možnost. Naše tiskárna totiž nenabízí recyklovaný papír v kvalitě, která by cokoliv jiného než černou snesla. A změnit tiskárnu by nebylo jen tak.

Jsem toho názoru, že typ papíru, na který pro vás měsíc co měsíc sázíme novinky z fakulty, bezprostředně nevypovídá o osobním ne/ekologickém založení redaktorů. Někteří asi odpad třídí, jiní ne. Neptám se jich na to. Změna papíru by proto neměla být vnímána jako ideologické gesto, jako vztyčený prostředníček namířený na ekologicky založené spolustudenty. Jsme časopis pro všechny FSSáky s jakýmikoliv názory i světonázory.

Jestli máte mezi svými kamarády pozéry, kteří odmítají kvalitní papír vzít do ruky, přečtěte jim tuto přílohu, jež dokazuje, že Halas je otevřený všem názorům a vítá kultivovanou diskusi.

blog comments powered by Disqus