Náklady na výuku zaplatíme všichni | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Náklady na výuku zaplatíme všichni

Do rubriky Ostatní napsal Jan Martinek (Čtvrtek, 11. březen 2010)

Od poloviny jarního semestru budou studenti i vyučující na naší fakultě platit část nákladů na její provoz. Neměla by to však být vysoká částka, tvrdí vedení.

„V žádném případě není možné tento poplatek považovat za školné,“ tvrdí děkan fakulty Robuštic. Vytápění, elektřina a čištění neslušných kresbiček na lavicích a katedrách tvoří nezanedbatelnou součást rozpočtu školy, proto přišla Rada děkana se zvláštním řešením. Na nákladech se budou spolupodílet jak studenti, tak vyučující daných kurzů. Částka by se měla pohybovat v řádu korun za přednášku.

U studentů půjde o fixní částku, která jim bude automaticky stržena z účtu SUPO. „Na přednášky nechodím, tak nevím, jestli se mě to týká,“ naráží na nejasnost předpisu jedna ze studentek politologie. U jiných studentů však vzbuzuje novinka překvapení až zděšení: „To nemůžu našim říct, poslali by mě na Karlovku. Musím si vzít noční v supermarketu.“ Pozitivně je mezi studenty hodnocena fixní sazba za přednášku, celková platba za jeden semestr je tedy lehce spočitatelná a je možné ji uhradit na SUPO účet s předstihem.

Odlišná situace panuje u vyučujících. Výše poplatku se u nich bude různit dle více parametrů, nejdůležitějším z nich je provoz projektoru. Minimální poplatek je za přednášku, která se obejde bez slajdů na plátně. Podle složitosti prezentace pak sazba stoupá (údaje jsou platné pro běžnou přednášku s patnácti slajdy). Přednášky s méně než osmi slovy na slajdu jsou v úrovni jedna, devět až patnáct slov je úroveň dva. Přednášky s delšími slajdy se vyučujícím vyplatí spíše vytisknout či vložit do ISu v PDF. „Beztak je studenti nestihnou přečíst a projekce je pak spíše ruší,“ doplňuje proděkanka pro studium Puttrová.

Mezi vyučujícími vzbudila novinka rozruch. „No ty Vado, kdybych teď neodjížděl do zahraničí, tak asi učím v hospodě,“ uvedl nejmenovaný vyučující z Katedry sociologie, jehož jméno však redakce zná. „Kdybych to byl býval věděl, tak tu knížku do toho pavrpojntu nepřepisuju!“ lamentoval další z vyučujících. Placení malých poplatků podle některých též snižuje důstojnost vyučujících: „Když jsem si tuto fakultu vybíral, měl jsem o kultuře zdejšího prostředí vyšší mínění," uvedl vedoucí Katedry psychologie.

Mezi další problémy patří též nesoulad předpisu se směrnicí EU vyžadující prezentaci na každé přednášce, genderová nevyváženost jazyka užitého v předpisu, Institutem pro sociální záležitosti studentů kritizovaná utajovaná příprava předpisu a jeho následky na finanční situaci vyučujících. Společně se snížením odměn může být pro některé přednášející tato změna likvidační. „Nechal jsem se proto přejmenovat na Nemožný,“ uvedl profesor Nemožný.

Předpis již byl schválen Akademickým senátem fakulty. Pokud nebude zpochybněn jiným orgánem univerzity, vejde v platnost ve třetím dubnovém týdnu.

blog comments powered by Disqus