Další oběť na oltáři efektivity? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Další oběť na oltáři efektivity?

Do rubriky Rubriky napsal Jan Martinek (Neděle, 12. duben 2009)

Při zakládání naší fakulty vzniklo několik pěkných zvyků, kterými se odlišovala od svých sester na univerzitě. Mimo snahy o reprezentativní a příjemný interiér a udržování průhledných vztahů mezi vyučujícími a studenty šlo též o rytmickou stavbu rozvrhů, kdy všechny přednášky začínají harmonizovaně – vždy v sudou hodinu mezi osmou ranní a šestou večerní.

Tuto výsadu se nyní snaží zcela pohřbít nový návrh vedení fakulty a jako člen Institutu pro sociální záležitosti studentů s tím nemohu než hrubě nesouhlasit. Je až zarážející, jak taková zásadní změna mohla projít bez důsledné diskuse se studenty či alespoň veřejné a propagované disputace na veřejném zasedání Akademického senátu fakulty.

Změna, motivovaná čistě pragmaticky – a to zefektivněním přesunů studentů po chodbách a schodištích v budově – je typickým symptomem dnešního přenášení ekonomického smýšlení do všech sfér lidského života. Efektivita, kouzelné zaříkadlo dnešního manažera, překonává lidskost, která na univerzitě ztrácí své poslední útočiště.

Návrh počítá s tím, že všechna patra fakulty budou rozdělena do dvanácti sfér, podobně jako ciferník hodin, v nichž budou přednášky začínat a končit vždy s desetiminutovými rozestupy. Takže například v aule budou přednášky začínat v 8.10, 10.10, 12.10 a tak dále, zatímco v učebnách, které se nacházejí naproti hlavnímu schodišti, budou začínat v 8.50, 10.50, 12.50 atd. Předpokladem tak je lepší prostupnost chodeb a schodišť.

Tento návrh jde zcela proti přirozené snaze o přehlednost a jednoduché uspořádání rozvrhů studentů. Navíc vznikne velké množství překrývajících se kurzů, což omezí jejich výběr. Celkově tuto změnu považuji za velmi nešťastnou a start pilotního provozu nového systému na konci stávajícího semestru za téměř po katastrofě volající.

Vyzývám studenty, aby se zapojili civilizovanou formou do protestů – zejména bojkotem pilotního provozu, ale i vyvěšováním plakátů, které upoutají pozornost. Pěkná by též byla hudební produkce, nicméně není zřejmé, zda bude vedením povolena v prostorách fakulty. Avšak před fakultou jí nikdo bránit nebude, stejně jako kuřákům v jejich zlozvycích. Zajímavým článkům, grafikám i písňovým textům bude samozřejmě otevřeno místo i v Halasu, nezávislém fakultním médiu.

blog comments powered by Disqus