Co když ortel podepíše někdo jiný | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Co když ortel podepíše někdo jiný

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Dominika Dufková (Neděle, 12. duben 2009)

Upozornění: Nehledejte v tomto článku inspiraci!

Podpis. Právě to stačí k tomu, aby student naší fakulty ukončil své studium. Tedy dost možná nejen to své. Stačí stáhnout z ISu formulář s názvem „Oznámení o zanechání studia“, vyplnit o sobě pár údajů – jméno, adresu, studovaný obor – podepsat se a pak už jen dodat papír osobně či poštou na studijní oddělení. Jakmile se formulář dostane pod ruku proděkanovi a ten na něj přispěje svým podpisem, studium je ukončeno.

Ovšem, co kdyby se nějaký pomstychtivý spolužák či pouhý vtipálek rozhodl, že ukončí studium za někoho jiného? Možné by to bylo, procedura to umožňuje. Postižený student by poměrně rychle zjistil, že něco není v pořádku. Ze dne na den by se mu omezil přístup do ISu, také by obdržel písemné vyjádření ze studijního, že berou jeho žádost na vědomí. Pak by musel začít jednat – dojít právě na studijní a nahlásit zde svůj problém. „Ukončení by bylo v takovém případě bráno jako podvod a zahájilo by se soudní jednání,“ sdělila Naděžda Kotoulová ze studijního oddělení. „Zanechání studia se samozřejmě zruší,“ dodala.

Nezbývá než doufat, že podobný nápad s ukončením studia přišel na mysl pouze redaktorům Halasu a nikoli normálním studentům. Podle slov Kotoulové si dosud na nechtěné ukončení studia nikdo nestěžoval. Snad ani nikdo nebude. Ačkoli je možné podvrženou žádost anulovat, situace by to pro dotčeného studenta byla jistě nepříjemná. A těžko pak budou grafologové zkoumat podpisy všech studentů naší fakulty a vyšetřovatelé snímat z dopisů otisky, aby dopadli toho, který jej poslal.

blog comments powered by Disqus