Jsou výjimky výjimečné? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Jsou výjimky výjimečné?

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kristýna Hašková (Pondělí,  9. březen 2009)

Student naší fakulty se může do svých vytoužených předmětů dostat nejen díky rychlému kliknutí při registraci, ale i díky včasné a smysluplné žádosti o výjimku se zapsáním předmětu. Někdy vyučující žádost zamítnou. Jindy není překážkou ani první semestr studia, nesplněná prerekvizita nebo poslední místo mezi zaregistrovanými uchazeči.

„Když mohu, snažím se výjimkám vyhovět,“ řekla Markéta Pitrová z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií. Podle ní omezují zapsání studentů kapacitní limity, přísnější nasměrování logiky následnosti předmětů a nutná znalost látky jiného kurzu. Souhlas se zapsáním předmětu Evropská integrace, který učí právě Pitrová, dostala i studentka prvního ročníku Eliška Třetinová: „Svou žádost jsem odůvodnila tím, že jsem metodologii i přes veškerou snahu neudělala.“ Jak uvedla Pitrová, studenty do tohoto kurzu pustí, protože si je jistá, že i přes neúspěch v metodologii znají její náplň.

Vyučující z Katedry psychologie Jana Míchalová dává výjimky téměř všem žádajícím studentům, kteří splňují formální požadavky pro daný předmět, jako obor studia nebo mají absolvovány požadované předměty. „Zatím se mi potvrdilo, že část zaregistrovaných bez omluvy nepřijde nebo se na poslední chvíli odregistruje,“ vysvětlila Míchalová s tím, že počet studentů pak nepřekročí kapacitu předmětu. „Při velkém množství žádostí zvažuji důvody studentů, například když končí studium a už by nemohli předmět absolvovat,“ dodala Míchalová. Podobně vybírá studenty do povinných kurzů i vyučující na Katedře mediálních studií a žurnalistiky (KMSŽ) Jaromír Volek: „Na první místo nekladu pořadí žádosti, ale to, v kolikátém semestru je student žádající o výjimku.“ Přednost dává těm, kteří jsou před koncem standardní doby studia. „Snažím se tedy o to, aby si studenti kvůli neudělení výjimky nemuseli prodlužovat studium,“ upřesnil Volek.

Podle vedoucího KMSŽ Rudolfa Burgra, který je garantem kurzů a místo externistů rozhoduje o výjimkách, je jejich udělení obtížné. Když začne období zápisů a studenti si dlouho nepošlou žádost, dává přednost ostatním s nesplněnými prerekvizitami. „Když mám řadu dalších uchazečů z jiných specializací (v rámci studia žurnalistiky se studenti dělí na tři specializace – pozn. red.), kteří své žádosti odůvodní, nemohu čekat, jestli se někdo z kmenové specializace rozmyslí, protože i ti ostatní si musí uspořádat rozvrh,“ vysvětlil Burgr. Na začátku pozoruje velký zájem, který ale rychle klesá. V obavách o nenaplnění kurzu proto umožňuje některým studentům zápis i nad vypsané kapacity. „Nebo v případě televizní dílny, kdy je naším partnerem televize, si nemůžeme dovolit hazardovat s tím, zda magazín bude,“ zdůvodnil Burgr to, proč přijal i studenty prvního ročníku bez splněných zpravodajských kurzů. „V tomto případě mohou vytvořit týmy se studenty, kteří již mají zkušenosti,“ doplnil.

blog comments powered by Disqus