Absolventům Masarykovy univerzity roste nástupní mzda i šance získat práci. Více jak polovina by uvítala praktičtější výuku | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Absolventům Masarykovy univerzity roste nástupní mzda i šance získat práci. Více jak polovina by uvítala praktičtější výuku

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Jana Blahošová (Pátek, 22. únor 2019)

Masarykova univerzita zveřejnila výsledky průzkumu, který každoročně ukazuje, jak si vedou čerství absolventi univerzity při hledání práce, zda se uplatní v oboru a jaký mají hrubý nástupní plat. Průzkum, který škola zpracovala v roce 2018, a který každoročně provádí od roku 1994, oslovil více než dva a půl tisíce absolventů dlouhého a navazujícího magisterského studia v prezenční formě, přičemž údaje vychází z 1090 vyplněných dotazníků.

Mezi hlavní zjištění průzkumu lze zařadit například to, že 57 procent absolventů své první zaměstnání nalezlo v Brně a více než osmi z desíti se podařilo najít uplatnění ve vystudovaném oboru. Absolventi také zaznamenali nárůst mzdy, kterou při nástupu dostanou.

„Hrubá nástupní mzda čerstvých absolventů magisterského studia na Masarykově univerzitě podle průzkumu meziročně stoupla o patnáct procent na třicet dva tisíc korun,“ sdělila mluvčí Masarykovy univerzity Tereza Fojtová.

Většina absolventů nachází první práci právě v Brně a zajištěnou ji mají už v době kolem závěrečných zkoušek. Práci během studia si vyzkoušela také Karolína Křenková, která magisterské studium mediálních studií a žurnalistiky ukončila na jaře minulého roku.

Momentálně pracuje na oddělení PR pro brněnské veletrhy, kde nastoupila v polovině magisterského studia. „Už během bakalářského studia jsem téměř tři roky pracovala v jedné PR agentuře, abych získala praxi v oboru,“ uvedla Křenková. Zprvu tedy pracovala výměnou za zkušenosti, až později dostala i peněžní odměnu.

Právě nárůst absolventů, kteří mají už v době státnic zaměstnání, nebo do něj v brzké době nastoupí, se podle Fojtové projevuje v posledních sedmi letech. Ze 49 procent v roce 2012 hodnota stoupla na téměř 64 procent v roce 2018.

Informatici si přijdou až na 46 tisíc korun

„Je to nepochybně způsobeno nedostatkem lidí na trhu práce i tím, že v posledních letech je stále častější, že studenti pracují už v průběhu studia,“ řekla Fojtová. Na nejvyšší nástupní plat dosáhnou informatici (46 300 korun), nejméně mají nastupující učitelé (26 800 korun).

Na studiu na Masarykově univerzitě absolventi nejvíc pozitivně hodnotí, že jim dalo samostatnost, schopnost orientovat se v informacích a odborné teoretické znalosti, zároveň však 54 procent vnímá studium ve vztahu k přípravě na zaměstnání jako spíše teoretické. Křenková naopak jako největší plus na studiu žurnalistiky bere právě povinnou žurnalistickou­ praxi.

„I když se dnes věnuji PR, nedokážu si představit, že bych nezažila práci v redakci,“ řekla Křenková, která strávila tříměsíční žurnalistickou praxi bakalářského studia v brněnské redakci MF DNES.

Pokud by se měla znovu rozhodnout, určitě by opět zvolila studium na Masarykově univerzitě. „Neumím si představit, kde bych dnes byla, kdybych se tehdy rozhodla jinak. Bez váhání bych volila stejně,“ zakončila Křenková.

Stejně tak by se podle průzkumu rozhodla většina ostatní absolventů. Osm z deseti dotazovaných by, pokud by se teď mohli znovu rozhodnout, studovalo opět na Masarykově univerzitě. Za její silné stránky považují prestiž, nabídku studia, umístění, vybavení knihoven a informační systém.

blog comments powered by Disqus