Psychologové chtějí v bakaláři více béček. Dostanou je od magistrů | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Psychologové chtějí v bakaláři více béček. Dostanou je od magistrů

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Jana Blahošová (Pondělí, 21. leden 2019)

Bakalářští studenti na psychologii by si přáli více povinně volitelných předmětů. Katedra v čele s Lenkou Lacinovou plánuje jejich počet do budoucna navýšit, a to převzetím některých magisterských „béček“ do bakalářského studia. První změny by se měly projevit už příští semestr.

Stihnou dřívější vlnu přihlašování, nezáleží jim na rozvrhu, a přesto si z béčkových předmětů nevyberou. Jednoduše – přihlásit se není kam. To je situace, kterou řeší studenti na katedře psychologie každý semestr. Někteří z nich proto na bakalářském stupni chtějí více béčkových předmětů. Katedra by podle nich měla navýšit jejich počet.

„Myslím si, že jich je málo, ale především mají všechny strašně malou kapacitu,“ podotkla studentka třetího ročníku psychologie Gabriela Binderová.

Podle jednoho z vyučujících, Jana Širůčka, však navyšování kapacity může nastat pouze v řádu jednotek. V některých případech, jako je například kurz zabývající se užíváním statistického programu R, není problém zpřístupnit předmět pro více studentů. „U předmětů zejména z oblasti psychoterapie, kde jde o práci ve skupině, nelze moc počítat s tím, že by se kapacita zvýšila z patnácti na třicet,“ sdělil Širůček.

Momentálně mají studenti bakalářského studia k dispozici dvacet osm živých povinně volitelných kurzů, což však mohou podle Širůčka vnímat jako diskomfortní.

„Každý má na jednu stranu možnost kredity nasbírat, v tom problém není, ale necítím možnost svobodné volby,“ vysvětlil.

Důvodem nedostatku béčkových předmětů pro bakalářské studenty je to, že v posledních letech stoupal počet jednooborových studentů.

„Teď je jich téměř trojnásobek a stávající kapacita kurzů, která nebyla postupně navyšována, začala docházet,“ dodal Širůček.

Pro magistry přebytek, pro bakaláře bída

Téměř opačný případ nastává u magisterských studentů, kteří mají béčkových předmětů až nadbytek a mnohé z nich jsou zaplňovány neefektivně. Jedním z řešení současné situace na bakalářském stupni psychologie je tak pro katedru přenesení některých béčkových předmětů z magisterského cyklu do bakalářského.

„Máme vytipovaných asi osm z nich, větší část v angličtině. Budou podmíněny zápisem nejdříve ve druhém ročníku, protože nějaké minimální schopnosti přece jenom vyžadují,“ osvětlil kantor jeden ze způsobů, jak ze situace vybruslit.

Vytvoří nové předměty, jiné zpřístupní každý semestr

Tímto krokem tak studenti získají i větší rozmanitost předmětů, kterou vyžadují. „Chybí mi tam některá témata, což by se dalo vyřešit lepší nabídkou předmětů. Například morálka, média, sexualita, závislosti, to jsou podle mě docela podstatné směry, na které nestačí jedna přednáška,“ míní student třetího ročníku psychologie Petr Škvařil.

Mimoto vyučující postupně vytváří nové předměty. „Chceme zavést například nový předmět prakticky zaměřený na práci se školními dětmi a dále posilovat dovednosti studujících v analýze dat,“ vyzdvihl Širůček.

Vedení katedry také uvažuje o tom, že by některé z kurzů mohly být vyučovány každý semestr, jednalo by se přitom o ty nejatraktivnější.

Z povinných se stanou volitelné

Kromě toho chce katedra psychologie zpřístupnit většinu povinných kurzů jednooborových studentů těm, kteří mají studium dvouoborové. Ti si je zapíší jako povinně volitelné.

„Tím pádem získají kurzy, které budou sice náročnější, ale zároveň za více kreditů. Navíc to dvouoborovým studentům usnadní život, pokud by se v průběhu studia rozhodli přestoupit na jednooborovou psychologii,“ nastínil Širůček.

Některým studentům také vadí, že v kontrolních šablonách zůstává řada předmětů, z nichž se některé vůbec neučí a je to tak pro ně matoucí.

„V katalogu předmětů je spousta zajímavých povinně volitelných kurzů. Hodně z nich je ale uzavřených a vůbec se v současné době nevypisují,“ upozornila studentka druhého ročníku psychologie Kateřina Kondrysová.

Důvod k tomuto kroku je však podle Širůčka i vedoucí katedry Lenky Lacinové čistě technický. „Mohou existovat studenti, kteří se třeba po delší době přerušení vrátí ke studiu, a ten kurz, který my bychom z kontrolní šablony vymazali, by oni ztratili,“ vysvětlil záhadu Širůček. Někdy jde také o to, že je zde možnost oživení kurzu, jen je třeba najít aktuálního vyučujícího a daný předmět obnovit.

blog comments powered by Disqus