Odchází Volek nebo Morales. Začíná období reformace na mediální katedře | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Odchází Volek nebo Morales. Začíná období reformace na mediální katedře

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Kristina Křivková a Markéta Lankašová (Neděle, 16. prosinec 2018)

V novém semestru pocítí studenti Katedry mediálních studií a žurnalistiky změny. Několik stálic z pedagogického a lektorského týmu odchází, je to přitom nejmasivnější obměna napříč katedrami fakulty. „Jsou to dva roky změn, je to stres, co vám budu povídat. Dostali jsme za úkol katedru zreformovat,“ říká vedoucí katedry Jakub Macek, který už za některé z odcházejících našel náhradu. V rozhovoru vysvětluje nejen to, proč k tomu došlo a jaká jsou pravidla pro přijímání nových vyučujících.

Sešly se vám odchody několika vyučujících ke konci roku. O koho jde? Do důchodu odchází Jiřina Salaquardová (vede praktické semináře se zaměřením na český jazyk, stylistiku a tvůrčí psaní, pozn. red.), která ale bude ve vybraných předmětech dál jako externistka. Současně pak odcházejí lektoři Leo Nitče (grafika nebo Stisk), Rodrigo Morales (audiovizuální předměty) a Jaromír Volek (teorie masové komunikace). Všem třem lektorům doběhl kontrakt na dobu určitou. Pokud člověk není docentem, kterým se doba neurčitá ve smlouvě nabízí za jiných podmínek, musí se vypsat výběrové řízení. V něm vyučující svou dosavadní pozici musí obhájit, prokázat, že je tím nejlepším kandidátem. Pakliže není, pozici může dostat někdo jiný, nebo jí nemusí dostat nikdo.

Nikdo z pánů v řízeních neobstál? V případě kolegů Nitčeho a Moralese výběrové řízení proběhlo na začátku léta. Leo Nitče se nepřihlásil. Rodrigo Morales se přihlásil, ale stáli proti němu velmi dobří kandidáti, kteří nakonec to výběrové řízení vyhráli.

Kdo to byl? K novému akademickému roku 2018/ 2019 na pozici lektorky a koordinátorky audiovizuální výuky nastoupila Anna Luštická. Od ledna pak na poloviční úvazky nastoupí tři lidi – Jan Hanák, někdejší kolega z katedry, který dělá rozhlasovou a televizní publicistiku. Barbora Telferová, redaktorka z České televize, se bude věnovat výuce audiovizuální, televizní novinařiny. A zároveň jsme se rozhodli otevřít specifickou pozici – přichází nám kolega Filip Johánek, který funguje jako zvukař v ČT a zároveň učí na Filozofické fakultě předměty spojené se zvukem. V této oblastní máme masivní deficit, jak ve výuce, tak v technicko – dovednostním mentorování Radia R a Studexu.

Audio video, které učí Rodrigo Morales, nestačí? Kolega Morales učí specifickou věc, zaměřuje hlavně na dokument, což je za hranicí klasické žurnalistiky, tedy naší hlavní mise. To, co učí je pro nás ne třešnička na dortu, ale třešnička nad dortem. Budeme s ním ale dál spolupracovat, bude u nás působit jako externista na maloformátové kurzy pro specifickou skupinu studentů. A předmět Audio video jsme už v tomto semestru pod vedení Anny Luštické kompletně předělali tak, aby sloužil jako úvod do technických dovedností nutných pro audiovizuální novinařinu.¨

Kdo povede kurzy po Jiřině Salaquardové? Od září nastoupil a kurzy spolu s ní již na podzim vedl kolega Radovan Plášek, což je pedagog, který s námi dlouhodobě spolupracoval v oblasti výuky češtiny a stylistiky. Je to náš absolvent, má vystudovanou češtinu a mediální studia a žurnalistiku. Má zkušenosti z odborného publikování, dělá editora a korektora. Má odučeno jak u nás, tak na gymnáziu. Vybrali jsme ho ze šesti dalších kandidátů.

Zamluvili jsme okolnosti odchodu Jaromíra Volka. U něj je situace specifická. Končí mu třetí kontrakt na dobu určitou, po němž přichází buď konec úvazku, anebo definitiva, tedy smlouva na dobu neurčitou. Kolega Volek je na pozici lektora. A my jsme tu pozici vypsali na odborného asistenta, ne na lektora. Jedná se totiž o klíčovou roli na katedře (teorie masové komunikace se objevuje jako část státní zkoušky, pozn. red.), která by měla být v rukou přinejmenším odborného asistenta, ideálně pak docenta. Výběrové řízení jsme vypsali souběžně na pozici mediálního historika Pavla Večeři, kterému taky končila třetí smlouva. Večeřa svojí pozici obhájil. U kolegy Volka komise rozhodla, že nikdo z kandidátů ucházejících o vypsanou pozici nenaplňuje očekávání, která máme. Komise proto nakonec rozhodla, že se výběrové řízení zruší, že místo zůstane dočasně neobsazené. Kolegovi Volkovi tak končí kontrakt na dobu určitou a prodlužovat se nebude.

Co tedy bude s mediální komunikací vyučovanou na katedře? Zatím to budeme řešit z vnitřních zdrojů. Pozice zůstane neobsazená do té doby, než budeme schopní dát dohromady portfolio kandidátů, kteří ve všech aspektech odpovídají tomu, co očekáváme. To znamená, že bezpečně směřují k habilitačnímu řízení a současně mají patřičný vědecký výkon a mezinárodní renomé. Což je to, co my jako mezinárodní výzkumná instituce potřebujeme. Studenti vidí kolegu Volka jako pedagoga, což je zkušenost, kterou já mám též. My ovšem hledáme více než pedagoga. Jakkoliv to v důsledku může znít velmi mrzutě a nepříjemně. Hledáme ústředního hráče do našeho týmu a toho jsme zatím nenašli. Dva nebo tři kolegové si budou v nejbližší době dělat habilitaci a stanou se docenty, tak ještě budeme potřebovat jednoho člověka navíc. To, že odchází lidi z katedry, je ale součástí širšího příběhu. Celé je to spojené s tím, že jsme v posledních dvou letech dostali prostor a vlastně i úkol katedru zásadním způsobem zreformovat.A je to samozřejmě citlivé, nepříjemné a zneklidňující, a to nejen pro ty kolegy, kterých se to přímo týká. Odchody ale samozřejmě řešíme tak, aby jen minimálně dopadaly na studenty.

Dokážete jmenovat jiné než personální změny, které jsou už vidět? Nejvíce jsou vidět asi reakreditace, s nimiž právě personální změny hodně souvisí. Nové bakalářské studium je hotové, do finále jde akreditace studia doktorského a dokončujeme teď přípravu reakreditace toho magisterského. Bude složené ze dvou specializací, jedna bude analyticko-výzkumná, druhá bude orientovaná na mediální průmysl a produkci. Víme, že magisterský stupeň potřebuje srovnat. Potřebuje předělat tak, aby byo jasné, kam program míří a proč by ho lidé měli studovat. A zároveň v něm musíme využít, že na katedře máme odborníky, kteří jsou na přinejmenším evropské úrovni. Navíc se hodí zužitkovat to, že naši bývalí kolegové či spolužáci jsou v tuto chvíli klíčovými osobnostmi v českých médiích. V roli seniorních lektorů a externistů z praxe jsou schopni přicházet a učit nejenom věci spojené s praktickou novinařinou, což patří k bakalářskému programu, ale i s řízením médií, tedy s tím, co chceme a musíme dělat na magisterském stupni.

Mají mediální vědci z Brna opravdu evropskou úroveň? V posledních šesti letech jsme poskočili dost dopředu v tom, jak vypadají naše výzkumné a publikační aktivity. Část katedry zaměřená na výzkum nyní odvádí velmi nadstandardní výkon a tím dramaticky zvyšuje laťku všem členům katedry. Naše místo má být a v případě některých kolegů již je mezi světovými vědci – a to stejné očekáváme od vyučujících těch nejzásadnějších kurzů. A progres je vidět. Aktuálně začala velmi dobře fungovat třeba audiovize. Výstupy od bakalářských studentů jsou dost profi, spokojenost panuje straně studentů i pedagogů. Předpokládám, že se nám to podaří dostat do lajny i ve všech dalších oblastech.

Padlo tu hodně jmen, na audiovizi je nedlouho také Jan Rozkošný a blokový předmět učí Martin Řezníček. Ještě s něčí pozicí se bude hýbat? Na nějakou dobu z katedry odchází Alena Macková. Jde na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Podílí se na výuce jednoho povinného předmětu a učí povinně volitelné předměty, ale chybět nám bude hlavně ve výzkumu. Je jednou z nejvýkonnějších, které tady máme, co se týče výzkumu a publikačních aktivit. Zástup za sebe již ale našla a věřím, že měla šťastnou ruku.

blog comments powered by Disqus