Fakulta slaví druhé kulatiny, roste do úspěšnosti | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Fakulta slaví druhé kulatiny, roste do úspěšnosti

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Redakce (Čtvrtek, 19. duben 2018)

Před dvaceti lety stáli Ivo Možný, Ladislav Rabušic a Vladimír Smékal u zrodu samostatné fakulty pro psychologii, sociologii, politologii a sociální politiku a sociální práci. Fakulta sociálních studií (FSS) se odtrhla od Filozofické fakulty (FF).

Oficiálním datem vzniku je 1. leden 1998. Její založení však odsouhlasil Akademický senát Masarykovy univerzity už 14. dubna 1997, což je i neoficiální datum jejího vzniku. V polovině dubna si také připomínáme Dny fakulty.

Letos 19. a 20. dubna oslavíme fakultní jubileum. Setkají se absolventi (celkem jich je přes deset tisíc), slavnostně zasedne Vědecká rada FSS, nejlepší studenti dostanou ocenění a v atriu odhalí vedení FSS bustu prvního děkana Možného, po němž se celá hala také jmenuje.

“Ke dvacetinám bych fakultě popřál, aby si udržela odhodlání, vůli a touhu být lídrem, který může ostatním dávat příklad k následování,” říká děkan Břetislav Dančák. Největší potěšení má na své fakultě z toho, že může pracovat se skvělými lidmi s upřímným zájmem o dobro jedinečné instituce. “Jejich zápal a ochota vynakládat víc úsilí než je obvykle běžné jsou důležitým předpokladem pro úspěch našich záměrů. S tím přímo souvisí atraktivita a hrdost studentů na to, že mohou studovat právě na naší fakultě,” doplňuje.

Kateder je sedm, jako v pohádce

KMSŽ Obyvatelé pátého patra budovy na Joštově ulici jsou buď novináři, nebo mediální analytici. Katedra mediálních studií a žurnalistiky vznikla na popud Iva Možného ve stejném roce jako fakulta. O médiích se však vyučovalo už o tři roky dříve ještě na Filozofické fakultě. “Na zdejších studentech se mi líbí jejich velký přehled o současném dění. Myslím, že je to tím, že žurnalistiku studují v kombinaci s jiným oborem,” řekl o katedře šéfredaktor týdeníku Respekt Erik Tabery. Prezenční studium je tu totiž zatím možné pouze jako dvouoborové.

KMVES Na nejmladší katedře celé FSS se mohou studenti vrhnout na evropská studia nebo do bádání o mezinárodních vztazích. “Díky studiu na katedře jsem vyjela na tříměsíční stáž. Zažila jsem Brusel za českého předsednictví v Radě EU a byla to úžasná zkušenost, i přes ten neslavný konec,” vzpomíná absolventka Klára Šubrtová, která po studiu působila i jako asistentka stranické delegace v Evropském parlamentu.

KSOC Katedra sociologie je vůbec nejstarší katedrou fakulty, otevřeli ji v roce 1921 na Filozofické fakultě. Je také jedním z pilířů, na nichž nová fakulta vyrostla. “Cením si u nás rozmanitosti, svobodného ducha, který tu panuje, otevřenosti lidí a komunikace mezi lidmi. Líbí se mi, že tu táhneme za jeden provaz,” říká vedoucí katedry Tomáš Katrňák. Fakultě přeje následujících minimálně dvacet let úspěšných tak jako doposud a všechny další roky ještě úspěšnější.

KPOL Politologická katedra vznikla za účelem poskytovat komplexní vzdělání v oblasti politických věd, a to sice až po Sametové revoluci v roce 1990, ale stále ještě na Filozofické fakultě. S dalšími katedrami se pak v roce 1998 od FF odtrhly a vytvořily samostatnou fakultu. “Před dvaceti lety byla vize, pár lidí a skromné začátky, po dvaceti letech jsou tu naplněné ambice, úspěšná fakulta a výborné jméno,” shrnuje docent katedry Lubomír Kopeček, jak se celá fakulta za dvacet let změnila.

KENV Zároveň s novou fakultou začala fungovat i Katedra environmentálních studií. O její vznik se zasadila profesorka Hana Librová. “Studium na katedře mi prohloubilo kritický pohled na vztah lidské společnosti k životnímu prostředí. Otevírá možnosti, v nichž se může člověk angažovat a snažit se tak měnit věci k lepšímu,” pochvaluje si studentka Michaela Špringlová. I environmenta­listiku jde studovat jen jako dvouobor. “Jsem si jistý, že celá řada studentů čeká na příležitost zapsat si enviro jako jednoobor. Jak kvalitou obsahu, tak personálním obsazením má tento obor všechny předpoklady a náležitosti potřebné pro plnohodnotné full-time studium,” podotýká bývalý student Darius Čermák.

KPSYCH Druhou nejstarší katedrou je s rokem vzniku 1924 Katedra psychologie. Psychologové se v nové budově na Joštově ulici usídlili ve druhém patře. Šárka Portešová si na katedře nejvíce cení přátelských vztahů a zároveň prostoru pro vlastní výzkumnou činnost. “Ať má fakulta spoustu šikovných a talentovaných studentů, kteří by měli podobný elán, entuziasmus a nadšení jako zakladatel fakulty pan profesor Ivo Možný,” přeje docentka katedry.

KSPSP “Katedra sociální politiky a sociální práce na FSS na mě působí velmi přátelským dojmem. Vždy se tu najdou lidé ochotní komukoli poradit a poskytnout odborné informace,” pochvaluje si studentka Lucia Hatalová. Na katedře, která vznikla několik let po revoluci, se jí líbí i velká nabídka předmětů, přátelská atmosféra a propojení teorie s praxí. “Pedagogové se nás tím snaží co nejlépe připravit na budoucí povolání. Právě to je pro mě hlavní důvod, proč mě studium naplňuje.”

blog comments powered by Disqus