Změnu oborů na studijní programy odsouhlasili i členové fakultního akademického senátu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Změnu oborů na studijní programy odsouhlasili i členové fakultního akademického senátu

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Jana Blahošová (Pondělí, 26. únor 2018)

Změnu oborů na studijní programy odsouhlasili ve středu 21. února členové Akademického senátu Fakulty sociálních studií. Na základě novelizace vysokoškolského zákona se tak tradiční rozdělení na dvouoborové a jednooborové studium zruší a nahradí je studijní programy. Studenti se zájmem o dva obory si budou moci zvolit hlavní a vedlejší program neboli major a minor.

Změny se zatím týkají pouze bakalářského studia. Podle děkana fakulty Břetislava Dančáka se v několika případech jedná také o přeměnu oboru na studijní program na stupni magisterském, a to z toho důvodu, že u těchto oborů končí akreditace.

„Změna je hlavně administrativní, ve většině případů nedochází k velké obsahové transformaci,“ komentoval proděkan fakulty Roman Chytilek. Podle něj bylo největším úkolem ze symetrického dvouoborového studia udělat asymetrické studium, kdy jeden obor má větší kreditovou zátěž než ten druhý.

Žurnalistika už nebude kombinovaně

Některé obory, například mediální studia a žurnalistika, využily tuto příležitost k razantnější přeměně oboru na nový studijní program. Podle vedoucího katedry mediálních studií a žurnalistiky (KMSŽ) Jakuba Macka chce katedra docílit logičtější struktury kurikula, které by mělo charakter obrácené pyramidy. Od obecnějších předmětů k těm specifičtějším.

Podle Macka je také důležité zařadit do výuky předměty s důrazem na analytické schopnosti a takzvaných soft skills. „Nutností novináře je ovládat komunikační dovednosti, ať už se jedná o zvládnutí obyčejného telefonátu či napsání emailu, který by neurazil,“ řekl Macek.

Jednou z největších změn na KMSŽ je zrušení kombinované žurnalistiky, která už v dalším roce nebude otevřena. „Původně byl tento model pro lidi, který již byli mimo školu a chtěli si dodělat vzdělání, nicméně to už nefunguje, protože jsme vyčerpali populaci. Navíc nejsme schopní studenty naučit to, co v prezenčním studiu a nelze je proto poměřovat dle stejného metru,“ odůvodnil Macek.

Férové podmínky pro všechny

Některé další obory, například psychologie, politologie či bezpečnostní a strategická studia (BSS) neprošly tak razantní změnou. Podle vedoucí katedry psychologie Lenky Lacinové zůstává obsahová stránka zachována. Důležitým úkolem bude vysvětlit zájemcům roli vedlejšího studijního programu. „Budou zde základní teoretické předměty, které slouží k rozšíření poznatků a vzdělání v oboru psychologie, ale nijak nesměřují k uplatnění v profesi.“ uvedla Lacinová.

Jak u politologie, tak u BSS bude minor obsahovat tytéž povinné předměty jako v majoru. „Na politologii jsme navýšili kredity u několika předmětů, také si chceme pohrát s názvy povinných předmětů, aby byli pro studenty atraktivnější,“ uvedl vedoucí katedry politologie Stanislav Balík „Chceme hlavně férové podmínky pro staré i nové studenty,“ dodal.

Dalšími novinkami je například změna genderových studií na specializaci sociologie. Studenti tak již nebudou moci studovat gender jako dvojobor, jako tomu bylo doposud, a to zejména kvůli snižujícímu se počtu zájemců o studium. Co se týče environmentálních studií, kromě minoru a majoru budou vyučovány také jako jednoobor.

Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií chce zavést nové teoretické předměty a posílit výuku metodologických předmětů. Na studijní program se změní jak bakalářský, tak magisterský stupeň. U evropských studií chce katedra klást důraz na rozvoj jazykových dovedností studentů a to jak v anglickém, tak v dalším cizím jazyce.

blog comments powered by Disqus