Být jiný neznamená být horší, říká muž s Aspergerovým syndromem | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Být jiný neznamená být horší, říká muž s Aspergerovým syndromem

Do rubriky Ostatní napsala Markéta Lankašová (Pondělí, 13. březen 2017)

Už tři roky pomáhá Filip Neděla lidem s poruchou autistického spektra začlenit se plnohodnotně do společnosti. Sám přitom mezi autisty patří. „Snažím se vytvořit most mezi autisty a jejich okolím. Vysvětlit oběma stranám, jak se věci mají,“ říká Neděla.

Myšlení a chování autistů přiblížil ve čtvrtek 9. března téměř padesáti posluchačům autista s Aspergerovým syndromem Filip Neděla. Přednášku z cyklu Jak na to? pořádalo brněnské Středisko volného času Lužánky.

Neděla pracuje s lidmi s lehčí formou autismu. Podle něj je možné každý handicap kompenzovat a lze jej i pozitivně využít. „To, co neuroatypičtí lidé ztrácejí na sociální komunikaci, dokáží vynahradit třeba úžasnými analytickými schopnostmi,“ poukázal Neděla. Je potřeba ukázat člověku, že je ve společnosti vítán a naznačit mu, jak by pro ni mohl být užitečný.

Neuroatypičtí lidé mají jiné emocionální reakce. Pokud je něco trápí nebo rozruší, přichází velmi intenzivní střídání nálad, a to i během několika málo minut. „Být jiný je složité, pokud si to sami nevyberete,“ poznamenává Neděla, který v Lužánkách dostal přezdívku Druid. Vede tu i několik kroužků pro děti. Dle jeho slov je pro autistu a jeho okolí nejdůležitější, aby všichni přijali autismus za realitu, ale nestavěli jej do středu všeho dění. Jeho postoj tak zní: „Já nejsem autista. Já jsem Filip Neděla a mám autismus.“

Nedělu mrzí především neinformovanost ze strany institucí, které by měly být pro lidi s autistickou poruchou uzpůsobené. „Největší steteotyp, s nímž se setkávám, je potřeba autistu srovnat a převychovat,“ kroutí hlavou.

Na přednášku do bohunického centra Labyrint přišla také Markéta Schätzelová. „Studuji na Pedagogické fakultě a v budoucí praxi mi budou informace o autistech, i jak s lidmi tohoto typu pracovat, užitečné," řekla posluchačka.

blog comments powered by Disqus