Tomáš Urbánek přednášel o složitosti psychologického testování | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Tomáš Urbánek přednášel o složitosti psychologického testování

Do rubriky Ostatní napsala Jana Blahošová (Pondělí, 21. listopad 2016)

V rámci Týdne vědy a techniky, který probíhal napříč celou republikou ve dnech 1. až 13. listopadu, se v pondělí 7. listopadu v kavárně Academia uskutečnila přednáška o problematice psychologického testování. Přednášejícím byl profesor Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Urbánek, který je pracovníkem Psychologického ústavu Akademie věd a o psychodignostice přednáší taktéž na univerzitě. Urbánek je také spoluautorem několika psychologických testů a dotazníků.

Hlavním tématem přednášky bylo, co to vlastně psychologický test je. Podle profesora Urbánka jde o setkání psychologa vyšetřujícího psychické funkce člověka, o kterých se chce něco dozvědět, a samotného testovaného, takzvaného probanda či respondenta. „Psycholog může, ale nemusí být přítomen, může jen probandovi test předložit, vysvětlit mu, co se od něj očekává a respondent pak pracuje sám,“ vysvětloval Urbánek. Součástí testového postupu není jen práce respondenta, ale také standardní vyhodnocení výsledků podle přesně stanovených pravidel.

Urbánek rozlišoval dva typy psychologických testů. Výkonový test, jenž je inspirován experimentální metodou a respondent tedy aktivně plní určité úkoly nebo hádanky. Dalším způsobem je dotazník, což je podle Urbánkových slov vlastně náhražka diagnostického rozhovoru. Urbánek však dodává, že i u dobře vyvinutého dotazníku je možné zkoušejícího oklamat. „Jisté výzkumy dospěly k závěru, že lidé nejen že mají tendenci předstírat před druhými, ale dokonce máme tendenci předstírat i před sebou samými," dodal Urbánek. My sami tudíž nemusíme mít ani ponětí, že jsme nějaký dotazník vyplnili špatně, neboť jsme přesvědčeni o pravdivosti svých odpovědí.

Vývoj kvalitní psychodiagnostické metody není nic jednoduchého a obvykle jde o velice drahou záležitost. Problematika, jíž se má metoda zabývat, musí být dostatečně prozkoumaná. Dále musí metoda zkoumat skutečně to, co zkoumat má a to vyžaduje i několik výzkumů. Takovýto proces může podle Urbánka trvat i řadu let, ale i po čase se může ukázat, že metoda není úplně přesná, a proces začíná nanovo.

Přednášky se účastnila studentka střední školy Kateřina Procházková, která si plánuje podat přihlášku na psychologii na Filozofické fakultě. „Čekala jsem větší obsah, ale chápu, že profesor neměl tolik času," vyjádřila svůj názor studentka. Naopak Kateřině Švédové, která přednášku uváděla, se výstup velice líbil. „Vzhledem k tomu, že šlo o přednášku pro laickou veřejnost, podal pan Urbánek výklad přesně tak, abychom to všichni pochopili. Odbornější a podrobnější přednáška by asi nebyla s takovým pochopením přijata.“

Profesor Urbánek je již deset let členem Evropské federace psychologických asociací, která usiluje o to, aby v jejich praxi nebyly používány podvodné metody. Pro odhalování podvodných či nespolehlivých psychodiagnos­tických metod byl v roce 2010 založen časopis Testforum, na jehož tvorbě se profesor Urbánek podílí. „Snažíme se publikovat veřejně dostupné recenze psychologických testů. Výsledkem recenze je vyjádření, zda se test může použít pro reálné testování v praxi či nikoliv," vysvětloval Urbánek, který psychodiagnostické testy považuje za technologie, způsoby poznávání lidí, které je třeba chránit, udržovat a obnovovat.

blog comments powered by Disqus