Studenti environmentalistiky z Prahy, Brna i Olomouce spojili své síly a pátrali po divočině | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Studenti environmentalistiky z Prahy, Brna i Olomouce spojili své síly a pátrali po divočině

Do rubriky Ostatní napsal Klára Slavíčková (Úterý, 25. říjen 2016)

Pátý ročník Salátu, setkání studentů oborů zabývajících se životním prostředím a jeho udržitelností, se uskutečnil od 14. do 16. října v oucmanickém Ekocentru Paleta. Ke dvojici kateder brněnské environmentalistiky na Masarykově univerzitě a pražské sociální a kulturní ekologie Karlovy univerzity přibyla poprvé v letošním roce také Univerzita Palackého v Olomouci. Od pátečního večera do nedělního odpoledne se studenti věnovali diskuzím, práci v Ekocentru a v neposlední řadě také vzájemnému předávání zkušeností se studiem stejných odvětví na různých univerzitách.

Hledání divočiny či rozbor dokumentů o aktivismu. Celým pobytem se prolínaly aktivity, které studentům pomáhaly zamýšlet se nad hlavním tématem víkendu. „Letošním tématem byla ochrana divočiny včetně té, kterou nosíme v sobě aneb divočina venku, divokost v nás. Zabývali jsme se otázkami aktivní ochrany přírody, ale i aktivismem obecně, a hlavně tím, jak nás k němu (ne)motivují naše katedry,“ vysvětlila organizátorka z Masarykovy univerzity Iva Sobotková. V závěru se téměř všichni shodli na tom, že aktivismus jako takový na akademickou půdu nepatří, současně je ale třeba nezapomínat, že zelené katedry jsou v této oblasti výjimečné, jelikož ve své podstatě zastávají názor, že příroda je dobrá a je nutné ji chránit.

Víkendová událost zahrnovala také seznamovací aktivity a úvodní představení kateder či závěrečnou panelovou diskuzi, na kterou dorazilo i několik vyučujících. Nabídka činností byla pestrá a každý si tak přišel na své. Sázení stromů, natírání, budování příbytku pro kozy či zpracovávání jablek do podoby lahodného moštu.

Zázemí Salátu již tradičně zajišťovalo vzdělávací Ekocentrum Paleta v Oucmanicích, vesnici poblíž Brandýsu nad Orlicí, zhruba stejně vzdálené od všech zapojených měst. Akci si organizují studenti sami. Organizační tým tvoří vždy dva zástupci za každou zúčastněnou školu. Každý rok se předem určí téma, které se poté prolíná celým pobytem.

„Salát je možnost, jak poznat podobně smýšlející lidi jako jsem já. Odvezl jsem si spoustu zkušeností, zážitků a kontaktů, které bych jinak jen těžko získával,“ okomentoval svoji účast student olomoucké univerzity Martin Schreiber. „Je důležité nezůstat v naší brněnské bublině a rozšiřovat si povědomí o konání dalších environmentálně založených kateder. Salát je prostor, kde je možné zasít semínko případné spolupráce, ať už spočívá v čemkoliv.“ uzavřela Sobotková.

blog comments powered by Disqus