Moravská zemská knihovna hostila debatu o transatlantických vztazích | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Moravská zemská knihovna hostila debatu o transatlantických vztazích

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Nikola Světlíková (Čtvrtek, 12. listopad 2015)

Jak moc jsou transatlantické vztahy pro Evropu klíčové, jak jejich kvalita ovlivňuje jednotlivé státy a jakou podobu měly za administrativy Baracka Obamy. To byly tři klíčové body, kterými se zabývala debata pořádaná studentskou sekcí IIPS (International Institute of Political Science) v prostorách Moravské zemské knihovny na konci října.

V přednáškové místnosti Moravské zemské knihovny vedle sebe usedlo pět hostů, aby představili a rozebrali vývoj transatlantických vztahů za doby úřadování amerického prezidenta Baracka Obamy v Oválné pracovně Bílého domu. „Klíčovým impulzem pro uskutečnění diskusního setkání o transatlantických vztazích bylo naše vědomí důležitosti těchto vztahů. Spojení odborníků z Fakulty sociálních studií, jako jsou pan doktor Petr Suchý a pan děkan Břetislav Dančák, kteří se zabývají touto problematikou, a naší dřívější spolupráce s velvyslanectvím Spojených států v České republice, dává kvalitní základ pro pořádání obdobně tematicky laděných akcí,“ řekl Patrik Schneider, místopředseda Studentské sekce IIPS a hlavní organizátor akce.

Pět odborníků u jednoho stolu

Vedle odborníků z Fakulty sociálních studií debatoval také Jan Jireš, doktor vedoucí Centra transatlantických vztahů Vysoké školy CEVRO Institut, dále Petr Kolář, někdejší velvyslanec České republiky v Irsku, Spojených státech amerických a v Rusku. Dalším hostem byl James Merz, politický a ekonomický rada na Velvyslanectví Spojených států v Praze.

Celou debatu, vedenou samozřejmě v angličtině, zahájil Petr Suchý, vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií na naší fakultě. Nejprve poděkoval všem přítomným studentům i ostatním lidem, kteří se aktivně účastní a podílejí na akcích podobného rázu. Zároveň nastínil průběh debaty a témata, která budou zmíněna. Vzápětí předal slovo Břetislavu Dančákovi, který se již pustil do samotné debaty. Hovořil o tom, že zvolení Baracka Obamy v roce 2009 dalo lidem naději na zlepšení transatlantických vztahů a zkvalitnění mezinárodní politiky, k čemuž podle něj došlo. Zároveň zmínil velké změny, které se v posledních dvou letech odehrály v Evropě a jako jasný příklad uvedl ukrajinskou krizi nebo vztahy s Ruskem.

Jako další se chopil slova Petr Kolář. Rozvyprávěl se o tom, že Spojené státy bere jako svůj druhý domov a podotkl, že Česká republika podle něj patří k západním demokratickým zemím. Dále připomněl, že Američané sledovali a obdivovali sametovou revoluci i Václava Havla. Zabrousil také k politice ruského prezidenta Putina, o které řekl, že ho provokuje a pohovořil také o současné imigrační krizi, která je podle něj momentálně skvěle mířena ruskou propagandou proti Spojeným státům.

Česká republika jako kotva Evropy

Další debatujícím byl Jan Jireš. Ten ve svém projevu označil Spojené státy za zemi, která se za administrativy Baracka Obamy zdá být supervelmocí. Podle něj zatím není jiná země, která by tuto pozici mohla zastávat. Pokračoval slovy, že je pro obě strany velké plus spolupráce namísto soupeření.

Jako poslední promluvil James Merz. Rozebral změny ve vzájemných česko-amerických vztazích a v české mezinárodní politice. Publikum zaujal především zmínkou o tom, že dříve se kladla otázka: „Co může USA udělat pro střední Evropu?“, ale dnes se tato otázka změnila na: „Co můžou USA a střední Evropa udělat pro ostatní?“. Vyzdvihl také NATO a účast České republiky na různých akcích. Celou svou řeč zakončil slovy, že Česká republika je kotvou a jistotou střední Evropy.

Zbyl i čas na dotazy

Po skončení oficiální části programu nadešel čas na otázky ze strany posluchačů. Po počáteční nervozitě se našlo pár jedinců, kteří se nebáli vstát a zeptat se na to, co je zajímalo. Když dozněly poslední dotazy, debata se chýlila ke konci. Petr Suchý toto sezení zakončil a poté poděkoval za celý průběh akce jak debatujícím, tak i Studentské sekci IIPS za skvělou organizaci. Jaké bylo takovou debatu pořádat nakonec shrnul Schneider: „Samotná organizace se přirozeně neobešla bez komplikací. Původně jsme chtěli uspořádat velkou konferenci o několika panelech, avšak tento plán jsme nakonec museli přehodnotit a své ambice snížit," řekl pořadatel. „Do budoucna se však myšlenky velké konference nevzdáváme, a proto se mohou všichni, kteří rádi naše akce navštěvují, na nějakou brněnskou konferenci od Studentské sekce IIPS těšit," dodal nakonec.

International Institute of Political Science
Zkráceně IIPS je univerzitní spolek sdružující aktivní studenty politologicko-vědních oborů, kteří už teď uvažují o své budoucí kariéře a studium je pro ně více koníčkem, než povinností. Hlavním důvodem její existence je profesní rozvoj těchto studentů, jenž je podporován prostřednictvím diskuzí a přednášek expertů z řad akademiků, politiků a dalších zajímavých osobností z celého světa.

blog comments powered by Disqus