Senátorem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Senátorem 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Do rubriky Okénka napsal Jan Martinek (Neděle,  8. duben 2012)Od posledního vydání Halasu fakultní senátoři společně nezasedli, nicméně to neznamená, že by se nic nestalo. Časově nejnáročnější pro nás bylo historicky první hodnocení Stipendijní komise podřízené Studentské komoře senátu. Převážnou většinu práce odvedla komise samotná, ale některé koncepční otázky i detaily jejího fungování jsme ladili za chodu a postupně jsme nacházeli mnoho problémů, které bylo potřeba řešit. 

Neměli jsme na přípravu celého procesu příliš času, tak to podle toho vypadalo – s lhůtami jsme pak nakládali poněkud lehkomyslně. I proto se omlouváme všem žadatelům za některé zmatečné kroky a nedostatky v komunikaci.

Nakonec se však všechno podařilo dotáhnout do konce, první stipendia již byla odeslána vybraným projektům a právě teď probíhá druhé kolo hodnocení. V úterý 17. dubna v půl sedmé večer se zájemci můžou přijít podívat na diskusi s komisí. Diskuse může být zajímavá i pro ty, co o stipendium nežádali. Bude se zabývat kritérii, která jsou pro hodnocení použita.

Kolega Petr Gongala navštěvuje coby člen Akademického senátu všechna zasedání vedení a kolegia děkana. Díky tomu můžeme šířeji uvažovat o celé koncepci fungování fakulty. Poslední dobou se objevují různé nápady, jak fakultu vylepšit nejen z hlediska vědy a výuky, ale i co se týče vzhledu budovy – chystá se například proměna „dvorečku“ nad atriem.

Rádi bychom přispěli vlastními postřehy a rozvíjeli tak naše působení v pozitivní rovině – různými návrhy, jak zlepšit to, co se někomu zdá být špatné. Máte nějaký problém a napadá vás, jak ho řešit? Dejte nám vědět. Ať už se to týká podoby fakulty, komunikačních kanálů na fakultě nebo knihovny, vše můžeme alespoň srozumitelně prezentovat před vedením, když už ne hned vyřešit. A jak se ukázalo ve věci stipendií a nájmů, změna je možná.

Na závěr ještě doplním, že zatímco čtete toto okénko, naše první ranní zasedání je už minulostí. Na tomto zasedání bychom měli schvalovat jeden nový obor a jeden vědecký institut. Co je však důležité i do budoucna: všechny dokumenty, které dostáváme k projednání, zveřejňujeme ještě před zasedáním. Sledujte naši stránku na Facebooku a vše podstatné se dozvíte (pokud nemáte Facebook, sledujte stránku bit.ly/kprojed­nani). Budeme rádi, pokud nám k projednávaným materiálům zašlete kritické připomínky – přestože je nás pět, občas něco přehlédneme.

blog comments powered by Disqus