Začínáme! | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Začínáme!

Do rubriky Okénka napsal Jan Martinek (Pondělí, 28. listopad 2011)

Na prvním zasedání jsme si zvolili vedení a probrali pár, na prvních pohled technických, ale pro další veřejné vystupování senátu důležitých, témat. Zašli jsme také na schůzku k děkanovi, ale k tomu se dostanu později.

Volba vedení proběhla tentokrát rychle. Hned v prvním kole byla sedmi hlasy z devíti zvolena Iva Šmídová z genderových studií. Vzhledem k tomu, že v senátu sedí z celkových jedenácti senátorů sedm politologů, je pozitivní, že v jeho čele stojí zástupce jiného oboru. Křesla místopředsedů obsadili Michal Pink za komoru akademiků a autor tohoto článku za komoru studentskou.

Hlavním tématem zasedání se staly zápisy z jednání. Ty již dlouho pořizuje studentská komora. Pokoušeli jsme se v poslední době dělat zápisy podrobné, aby naplňovaly znění jednacího řádu, který od zápisu požaduje „přesný popis průběhu jednání“. Přijde nám to užitečné, nicméně senátor, který se pokouší přepsat diskusi tak, aby dávala smysl, je víceméně vyřazen z jednání. Nemůže přemýšlet o tom, co chce říct, a pokud se rozběhne diskuse, jejímž je účastníkem, v zápise vznikne „okno“.

Senátorka Šmídová téma předjednala s děkanem a společně našli dvě řešení – využít zapisovatelku anebo udělovat stipendia za zapisování studentům. První možnost se však setkala s odporem části senátorů a druhá neřeší nastíněný problém. Proto se senát nakonec rozhodl, že se ve psaní zápisu budou střídat všichni senátoři. Jako studentská komora si stojíme za tím, že externí zapisovatelka je lepší řešení, ale aktuálně s tím už nic neuděláme (nezbývá než dodat, že autor článku psal zápis a nemohl svou pozici lépe podpořit argumenty).

Před zasedáním jsme se také setkali s děkanem. Už od jarního semestru se snažíme dosáhnout toho, aby studenti pořádající na fakultě akci nemuseli platit za pronájem místnosti. Systém garancí, který jsme vytvořili spolu se spolky, děkan pokládá za rozumný. V dokumentu chce ještě ukotvit obecná pravidla pro akce. Podle děkana je například nemyslitelné, aby se studentských akcí na půdě fakulty účastnili komunisté. Nemyslíme si, že jde v tomto případě o opatření na akademické půdě přijatelné, ale je zároveň dobře, že pravidla jsou předem určena a můžeme o nich diskutovat.

S děkanem i na zasedání jsme diskutovali o včasném zasílání podkladů k jednání senátu. Konsensus se ustavil na pěti pracovních dnech. Snad se nám díky těm pár dnům podaří do zkoumání podkladů zapojit i další studenty a vyučující, abychom před hlasováním měli dobrý přehled o možných problémech. Některé dokumenty (např. rozpočet) však prý není možné připravit v takovém předstihu. V takovém případě bychom byli rádi blíže rozhodování, abychom věděli, co přijde. Jeli to možné však ještě nevíme.

blog comments powered by Disqus