Trinásť kandidátov bojuje o päť senátorských kresiel | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Trinásť kandidátov bojuje o päť senátorských kresiel

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Lukáš Sabovčik (Úterý, 18. říjen 2011)

Tri koalície, trinásť kandidátov, ale iba päť voľných miest v Študentskej komore Akademického senátu našej fakulty. O tom, ktorí piati kandidáti ich nakoniec obsadia, rozhodnú študenti fakulty v prebiehajúcich voľbách. V pondelok podvečer, tesne pred zahájením volieb, sa v Rádiu R uskutočnila predvolebná debata zástupcov všetkých troch koalícií.

Na začiatku debaty dostala každá koalícia, ktorú zastupovali vždy dvaja členovia, čas nanajvýš troch minút na svoju prezentáciu. Nie je to doba, ktorá by bola krátka na predstavenie hlavných programových línií konkrétnych koalícií, no zväčša sa poslucháči dozvedeli súhrn ich programových bodov, s ktorými do volieb išli. Živšie pokračovala diskusia pri konkrétnejších témach a problémoch.

„Nie je mi jedno, čo sa tu deje. Chcem cez Akademický senát ovplyvňovať dianie na fakulte a študenti si v ňom zaslúžia adekvátne zastúpenie,“ reagovala na otázku motivácie kandidovať Miroslava Tůmová z koalície Fo(u)r Student Stars. Všetci kandidáti prítomní v štúdiu sa zhodli v tom, že ich motivácie siahajú hlavne ku snahe meniť fakultu k lepšiemu. Práve cez Akademický senát im to príde ako najlepší spôsob. „Byť senátorom je najefektívnejší spôsob, ako môže človek ovplyvňovať politiku fakulty a meniť nastavenie systému,“ povedal Ondrej Lunter z KOALÍCIE. Svoju vlastnú teóriu na to mal Lukáš Kuchta zo Štvorlístka. „Človek začína vo fáze ‚hostinský kibic‘, potom ho stretnú nejaké problémy a môže sa presunúť do fázy ‚kverulant‘. Treťou fázou, pokiaľ sa s tým niečo dá robiť, je jednoducho senátor,“ odľahčil diskusiu Kuchta.

Svižnejšia debata sa v štúdiu Rádia R rozprúdila pri téme zápočtových a priebežných testov, ktorý má vo svojom programe najmä koalícia Štvorlístok. Problémom je, že pri takýchto priebežných testoch počas semestra chýba možnosť ich opravy. „Nie je reč o tom, či majú byť tieto testy ľahšie alebo ťažšie, ale nech je tam táto možnosť opravy, ako pri riadnych skúškach,“ vyjadril sa Buršík.

Iný názor na túto problematiku majú kandidáti Fo(u)r Student Stars. „Ide predsa o to, že vyučujúci kurzu má právo vyskúšať znalosti jednotlivého poslucháča počas semestra, takže to určite nie je preťahovanie vecí zo skúškového obdobia do priebehu semestra,“ oponovala Tůmová. Striedmejší pohľad ponúkol Jan Martinek z KOALÍCIE. Podľa neho nie je v kapacite senátu, aby monitoroval všetky kurzy za tým účelom, či tam je nejaký likvidačný test počas semestra. „Je dôležité, aby každú takúto skutočnosť riešil študent so študijným poradcom alebo senátorom okamžite a aby aj pre vyučujúcich bolo zrejmé, že takýto problém existuje,“ povedal Martinek.

Voľby začaly o polnoci z pondelka na utorok a končia v piatok jednu minútu po polnoci. Hlasovať môže každý študent našej fakulty prostredníctvom svojho účtu v Informačnom systéme.

blog comments powered by Disqus