Slušné správanie sa nerovná suché správanie | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Slušné správanie sa nerovná suché správanie

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Lukáš Sabovčik (Pondělí, 24. říjen 2011)

Aký protokol dodržiavať na recepcii, pri večeri s obchodnými partnermi, alebo ako nespraviť faux-pas pri obyčajnom telefonovaní, to sa dozvedeli účastníci prednášky z cyklu Etiketa a protokol. V pondelok popoludní ju predniesla Mária Mešťánková pôsobiaca na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Už štvrtý cyklus týchto prednášok na našej fakulte prichystala Študentská sekcia Medzinárodného politologického ústavu.

Mešťánková začala svoju prednášku celkom distingvovaným spôsobom. Vyše tridsaťčlennému publiku ponúkla základný prehľad odosielania pozvánok na recepcie, ich prijímanie a odpovedanie na ne, a samozrejme aj správanie sa na samotnom večierku. V ponurej atmosfére jesenného dňa sa v miestnosti osvetľovanej iba videoprojekciou prednáška nezdala byť veľmi pútavá.

„Prejdime na niečo veselšie,“ zahlásila Mešťánková po chvíli formalít a začala zaujímavé rozprávanie o aperitívoch a alkohole na spoločenských akciách. Podľa reakcií študentov treba povedať, že to určite mnohých prítomných upútalo. „Prednášajúca bola veľmi sympatická a zaujal ma jej uhladený, no zároveň uvoľnený štýl prednášania,“ povedala študentka medzinárodných vzťahov Gabriela Ptáčková.

Popri decentnom vysvetľovaní bontónu na recepciách nezabúdala prednášajúca tému nadľahčiť. „Na recepciu je žiaduce prichádzať maximálne dvadsať minút po začatí, ale nikdy nie pred začiatkom. Hostiteľka totiž ešte môže mať na hlave natáčky,“ vtipne poznamenala Mešťánková.

V ďalších častiach zhruba stominútovej prednášky doktorka trnavskej univerzity vysvetlila, ako sa správa džentlmen a dáma na spoločenských akciách. Venovala sa tiež etikete stolovania, privítania zahraničných hostí či protokolu v automobile a pri telefonovaní.

Po každej dlhšej časti diskusie slovenská prednášajúca ochotne odpovedala na otázky študentov. Tí sa tak dozvedeli aj to, čo je vhodným formálnym darom. „Nejaká naša dobrá slivovica. Alebo vaša, veď tú máme všetci dobrú,“ poradila Mešťánková. „Na ďalšiu prednášku sa teším už teraz,“ zhodnotila Gabriela Ptáčková užitočnú debatu.

blog comments powered by Disqus