Ostatní | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Ostatní — Strana 8

Začala soutěž o nejlepší závěrečnou práci o lidských právech

Napsali jste a obhájili diplomovou práci zaměřenou na lidská práva a nechcete, aby se z ní stal pouhý lapač prachu v knihovním archivu? Do prvního října ji můžete přihlásit do soutěže, kterou vyhlásila Liga lidských práv. Autoři nejlepších prací získají peněžní odměnu. — Tereza Cajthamlová

Praxe mění znalosti v dovednosti

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu,“ praví učitel národů Jan Amos Komenský. Bez prožitku naučené látky se navíc informace z paměti snadno vytratí. Nikdo vám ale nesebere zkušenost ze setkání s bezdomovcem nebo člověkem závislým na drogách. Novinovou zprávu se naučíte opravdu rychle psát až s editorem nervózně podupávajícím za vašimi zády. A vztah k přírodě získáte spíš prací na ekologickém projektu než pouhou četbou odborné literatury. — Tereza Cajthamlová

O novinářském povolání budou přednášet Svobodová a Boček

Zveme vás na přednášku na téma „Těžký život novináře“, která proběhne pod záštitou časopisu Halas na Fakultě sociálních studií v úterý 19. dubna od 18 hodin v učebně AVC v pátém patře. O těžkostech žurnalistického povolání budou přednášet redaktorka časopisu Respekt Ivana Svobodová a publicista na volné noze Honza Boček. — Kateřina Burianová

Ani pán prezident nevie všetko

Rozhodla som sa, že si svoj názor na dielo pána prezidenta Klausa Modrá nikoli zelená planeta nenechám len pre seba. — Mária Pákozdiová

Zkouška, která o všem rozhodne

Státnice. Jeden den, který nesmiřitelně rozděluje posluchače vysokých škol na úspěšné absolventy a věčné studenty. Poslední zkouška bývá mezi českými studenty nejobávanější, v zahraničí je však často pouze formalitou. Ani v českém univerzitním prostředí ale nemá státní zkouška jednotnou podobu. Někde jsou studenti ze svých znalostí prověřeni ústně, jinde vyplňují písemný test. — Tereza Cajthamlová

ČTK – Černá tisková končetina

Na fakultu přijedou Teletubbies — Jakub Černohorský Na fakultu přijedou Teletubbies

Nový Halas přichází. Hledejte ho v Krmítku!

Nové číslo Halasu můžete na fakultě hledat od pondělí 28. března. Koupit si ho můžete v Krmítku od pondělí do čtvrtka v době od 9:30 do 16:00. — 

Redakční omluva

Redakce časopisu Halas se velmi omlouvá proděkanovi pro vědu, výzkum a doktorské studium Petru Mackovi za chybné informace o jeho osobě zveřejněné u rozhovoru v Halasu 2/19. Napsali jsme, že na naší škole pracuje od roku 2002 a napsal dva tisíce odborných publikací. Správně mělo být uvedeno, že na fakultě působí od jejího vzniku v roce 1998 a je autorem více než dvou set odborných publikací. — Tereza Cajthamlová

Halas ti poskytne prostor. Co budeš dělat, je na tobě

Občanské sdružení Halas, vydávající stejnojmenný časopis na Fakultě sociálních studií, hledá mladé lidi, kteří chtějí něco dokázat. Čekáš, že inzerát musí obsahovat požadavky a popis nabízené pracovní pozice? My děláme věci trochu jinak. — Jakub Křenek

PF 2011

Děkujeme za Vaši přízeň v roce, který končí, a těšíme se, co dobrého přinese rok nadcházející. Těšte se spolu s námi! — Redakce

ČTK – černá tisková končetina

Na fakultě vypadl proud

Výpadek proudu zasáhl fakultu šestnáctého listopadu v poledních hodinách a způsobil nepříjemné komplikace vyučujícím i studentům. Kvůli poruše byly zpřeházeny některé známky v IS. Všem studentům je tedy důrazně doporučeno, aby si své výsledky ve vlastním zájmu zkontrolovali. (jč) — 

Editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

udělali jste nám velkou radost. Výtisky prvního čísla jste si za dva dny bleskurychle rozebrali a potěšila nás i hojná účast v průzkumu sexuálního chování studentů naší fakulty. Nasbírali jsme více než 200 vyplněných dotazníků. I méně zkušenému statistikovi je jasné, že zkoumaný vzorek je dostatečně velký, abychom na výsledcích výzkumu mohli založit téma prosincového čísla. I na Facebooku se Halasu podařilo získat spoustu nových fanoušků. Děkuji vám, pomohli jste Halasu vstát z mrtvých! — Tereza Cajthamlová

Vzkaz za Halas

V pondělí 29. listopadu dorazí na fakultu druhé tištěné číslo tohoto semestru. A opět jej budeme s radostí rozdávat mezi studenty. Tentokrát jsme se však rozhodli, že po vás na oplátku budeme něco chtít. Ale nebojte, jediné, co musíte udělat, abyste od nás nový výtisk dostali, je zanechat nám krátký vzkaz. Může to být cokoli – povzbuzující větička, obrázek, komentář k minulému číslu, velikost nohy, PIN k vaší kreditní kartě… Potkáte nás v pondělí a úterý v atriu FSS. Podrobnosti k našemu happeningu můžete najít na stránce facebookové události. Neváhejte, nový Halas se na vás moc těší! — Jakub Křenek

Halas žije!

Milé čtenářky, milí čtenáři, — Tereza Cajthamlová

ČTK – černá tisková končetina

Fakulta v industriálním stylu. Tak zní pracovní název připravované publikace, jíž do konce roku plánuje vydat děkanát FSS. Podle informací z kuloárů půjde o fotoalbum se zátišími s budovou fakulty, studenty a těžkou technikou. Zájemci o zvěčnění v této památeční knize, která se bude rozdávat na pravidelných srazech absolventů fakulty, nechť se do konce listopadu přihlásí u sekretářky děkana Šárky Tlupové. (js) —