Disciplinární komise rozhodla, že doktorandka neplagiovala | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 30. ročník

Disciplinární komise rozhodla, že doktorandka neplagiovala

Do rubriky Minitéma napsala Hripsime Zohrabyan (Pátek,  8. duben 2011)

Disciplinární komise řeší pouze přečiny studentů, na něž většinou upozorňují vyučující. Na konci března ale členové komise rozhodovali opačný případ. Z plagiátorství totiž studenti obvinili svou vyučující, která je zároveň doktorandkou.

Studentka doktorské politologie a jedna z přednášejících kurzu Mezinárodní bezpečnostní politika Tereza Šafářová byla obviněna třemi svými bývalými studenty, že opsala a neocitovala některé pasáže z jejich hromadné seminární práce. Objevily se v knize Vybrané bezpečnostní hrozby a rizika 21. století v kapitole Pirátství, jejíž autorkou je právě Šafářová.

Na plagiátorství upozornil jeden ze studentů Zdeněk Vodák. „Kolem Vánoc jsem četl knihu ke zkoušce a objevil jsem v ní příspěvek paní Šafářové. Obsahoval místy doslovné formulace, které jsem napsal do naší seminární práce,“ popisuje Vodák. Následně se obrátil na vedoucího Katedry politologie Stanislava Balíka, který si podklady s označenými pasážemi prostudoval a dal podnět k disciplinárnímu řízení. „Sám ovšem prohlásil, což jsem si uvědomoval i já, že zkopírovaný text není velkého rozsahu,“ upřesnil Vodák.

Disciplinární komise se sešla několikrát a pečlivě pročetla vyznačené problematické pasáže. Obviněná prokázala, že až na jednu pasáž použila všechny vybrané části ve svých dřívějších textech. Na veřejném zasedání, kterého se zúčastnili i studenti, se už řešila pouze jedna jediná pasáž. Komise nakonec rozhodla, že k plagiátorství nedošlo. „Souhlasím s tím, že označit někoho za plagiátora je vážná věc. Překvapilo mě ale, když jsem své vlastní formulace našel v cizím textu. Podle mého názoru se Tereza Šafářová ve zmíněné kapitole dopouští plagiátorství i vůči dalším autorům, nikoli pouze bakalářským studentům, přestože komise rozhodla o opaku,“ uzavírá Vodák.

Důvody rozhodnutí o nevině doktorandky objasnil předseda Disciplinární komise Bohuslav Binka.

Jak celá situace vznikla?

Studenti vyznačili docela rozsáhlé pasáže v práci Terezy Šafářové. Na první jednání proto kolegyně donesla texty, které byly starší než zmíněná studentská práce. Těmito materiály vysvětlila většinu problematických pasáží. Nepodložené zůstaly tři pasáže, které jsme prošli znovu, Šafářová u dvou z nich jednoznačně prokázala, že text má napsaný už ve svých předešlých pracích. Zůstala pak už jen jedna pasáž, která sestávala z jedné takřka identické věty a druhé velmi podobné věty, jako uvedli ve svých textech studenti. Jedná se o dva ryze faktografické a všeobecně známé údaje, u nichž není nutné zdrojovat. Proto komise rozhodla, že k plagiátorství nedošlo.

Je možné, že se celá situace obrátí proti studentům a budou obviněni z plagiátorství?

Z logiky věci a z předložených textů mám dojem, že spíš obě strany čerpaly ze stejných zdrojů. Možnost, že by studenti byli plagiátory, je krajně nepravděpodobná. V tomto případě neplagioval nikdo.

Byl postup studentů správný nebo se měli nejdřív obrátit na podezřelou?

Shodu ve třech slovech nebo opomenutou citaci doporučuji řešit na úrovni vyučující-student. V tomto případě se jednalo o označení větší pasáže, takže podle mého názoru udělali studenti dobře. Komise také vnímá jejich jednání jako správné. Plagiátorství do akademického prostředí nepatří. Upozornění studentů oceňujeme a naše rozhodnutí o nevině kolegyně Šafářové na tom nic nemění.

blog comments powered by Disqus