Informační moře nemusí být nepřehledné. Pomůže kurz | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Informační moře nemusí být nepřehledné. Pomůže kurz

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Vendula Karásková (Středa,  2. prosinec 2009)

Vyhledávání nejrůznějších informací je vysokoškolským denním chlebem. Ne každý ale ví, kde a jak se k potřebným datům nejsnáze dostat. Zlepšení informační gramotnosti studentům nabízí e-learningový Kurz práce s informacemi KPI11.

Proč je třeba kurz? „Setkala jsem se s lidmi, kteří nevěděli, že Masarykova univerzita využívá odborné databáze nebo netušili, jak je používat,“ vysvětlila svou motivaci pořádat tento kurz jedna ze cvičících Dagmar Chytková.

Kurz připravovaný Kabinetem knihovnictví a informačních studií Filozofické fakulty se koná od roku 2007 každý jarní semestr. Letos se ale několik studentů knihovnictví rozhodlo ho inovovat a aktualizovat tak, aby byl lákavý a vhodný pro všechny studenty univerzity. „Zapsaní do kurzu se dozví o základních způsobech jak se dostat k informacím, naučí se je dávat dohromady, psát efektivně odborné texty a podobně. Řada lidí například neví jak vůbec citovat nebo že existuje stránka, která citaci vygeneruje sama,“ přiblížila obsah kurzu Chytková.

Každý týden se na internetu zpřístupní jeden ze třinácti modulů, student zpracuje nějaký úkol a odevzdá ho do odevzdávárny. Podle Chytkové není nic tak těžkého, aby to vyžadovalo přímý kontakt studentů s vyučujícími. Na otázky po internetu navíc odpovídají tutoři. Student musí osobně přijít jen na závěrečnou zkoušku, za jejíž složení získá čtyři kredity. Vloni bylo ze 322 zapsaných úspěšných osmadevadesát procent. Na podzimní semestr již tým studentů připravuje nový kurz, který bude volně navazovat na tento a bude se věnovat všemu, co se hodí při zpracovávání informací – od mentálních map po způsoby nejefektivnějšího využití vlastní paměti.

blog comments powered by Disqus