Fakulta zahájila diplomatické styky s Velkou Británií | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Fakulta zahájila diplomatické styky s Velkou Británií

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Jan Brož (Středa,  2. prosinec 2009)

Koncem listopadu navštívila fakultu velvyslankyně Velké Británie Sian MacLeod. Se studenty diskutovala o vzájemných vztazích mezi oběma zeměmi, práci diplomatky, ale i Leoši Janáčkovi. Polovina míst v atriu však zůstala neobsazena.

Její Excelence MacLeod, jak se velvyslankyně Velké Británie oficiálně tituluje, přivítala publikum česky, poté ale raději přešla ke svému mateřskému jazyku. Přítomné zaujala konstatováním, že je původní profesí muzikoložka, která miluje hudbu Leoše Janáčka. Poté uvedla některé zajímavosti i povinnosti práce diplomatky. „Jsme oči, tvář a končetiny naší země,“ popsala trefně svou profesi. Své povolání považuje za velmi namáhavou práci, která je ale zároveň „great fun“. Nejvíce si ovšem cení možnosti stát se součástí historie. Za svůj nevětší zážitek tak považuje jízdu autobusem společně s Georgem Bushem starším, Vladimírem Putinem, Lechem Wałęsou a dalšími významnými politiky.

Druhou část besedy věnovala vztahu České republiky a Velké Británie, ale také globálním problémům světa. Za jedno z nejdůležitějších témat současnosti považuje změny klimatu a nutnost společného řešení tohoto problému na mezinárodní úrovni.

I když posluchačů nebylo mnoho, hojně se účastnili diskuze. „Hodně mě to zaujalo, protože Spojené království patřilo vždy mezi spojence České republiky. Navíc mě jako ekonoma zajímalo, jaké informace a pomoc poskytují ambasády podnikatelům, aby nám to ulehčili,“ pochvaloval si akci ekonomický poradce Rostislav Tesař.

Podle Jolany Navrátilové z Oddělení zahraničních vztahů, která besedu zorganizovala, byla nízká účast způsobena špatnou propagací. „Došlo bohužel k tomu, že nebyl odeslán hromadný email všem studentům. Ale určitě zaintervenoval také fakultní ples, který se konal v předvečer diskuze,“ uvedla Navrátilová. „Domnívám se, že pro studující většiny oborů na fakultě byla projednávaná témata živnou půdou pro společensko-vědní reflexe, takže by si příště podobnou příležitost neměli nechat ujít,“ dodala.

blog comments powered by Disqus