Zápis do semestru: Banální formalita nebo luxus? | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Zápis do semestru: Banální formalita nebo luxus?

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Vendula Karásková (Neděle, 12. duben 2009)

Konec semestru je pro každého studenta spojen s mnoha povinnostmi a starostmi. Kromě složení zkoušek se musí vyřídit také nezbytné administrativní záležitosti. Nutným krokem pro pokračování ve studiu je žádost o zápis do nového semestru. Ačkoliv toto kliknutí v ISu může vypadat jako banální formalita, jeho opomenutí může vést až k vyloučení ze studia.

„Podle studijního řádu musí každý student splňovat určité podmínky pro zápis do dalšího semestru. Právě žádostí o zápis do semestru je ošetřeno, že má student tyto podmínky splněné a může ve studiu pokračovat,“ vysvětlila referentka studijního oddělení Simona Crhová. Před začátkem nového semestru sice informační systém povinnost tohoto kliknutí neodbytně červeně připomíná, přesto se najdou takoví, kteří upozornění ignorují. „Většinou rozesíláme mail všem studentům, kteří podmínky pro zápis splňují a nezapsali se. Nemůže se tedy stát, že by na to někdo prostě zapomněl. Někteří ale na maily vůbec nereagují a neozývají se,“ doplnila Crhová. V takovém případě přijde dotyčnému studentovi doporučený dopis o ukončení studia. „To, že povinnost zápisu studentům připomínáme, je jen na naší dobré vůli, některé fakulty studenty neupozorňují vůbec. Přes všechnu naši snahu jsme po podzimním semestru rozesílali přes padesát ukončovacích dopisů,“ dodala Crhová. Vyloučený student má ale stále možnost odvolat se k děkanovi.

Naprostá většina studentů se do dalšího semestru zapsat chce a tato povinnost tak může vypadat jako další formální kliknutí. „Studenty, kteří mají všechny povinnosti splněné, by IS mohl do dalšího semestru zapsat automaticky,“ myslí si studentka prvního ročníku Zuzana Dvořáková. Už samotné klikání je ale podstatné zjednodušení studentských povinností. Dřívější praxe byla taková, že v daný den se sjížděli studenti z celé republiky zapisovat se na studijní oddělení osobně.

O tomto systému vědí své studenti ostatních univerzit. Na Univerzitě Karlově, VUT či na Mendelově univerzitě povinnost žádat o zápis do dalšího semestru není, studenti se ale musí většinou osobně zapsat do dalšího ročníku. „Zápis do dalšího ročníku je dost stresující. Na studijní oddělení musíme přijet osobně a stojí se hrozné fronty, takže tato formalita zabere hodně času,“ vysvětlil místní poměry student druhého ročníku VUT Jan Sedláček.

blog comments powered by Disqus