Lze odezvdat plagiovanou diplomku a získat titul? Lze! | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Lze odezvdat plagiovanou diplomku a získat titul? Lze!

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Jan Perla (Neděle, 12. duben 2009)

Případ studentky Yuliye Lyamziny jsme v redakci rozebírali pěkně dlouho. Dění kolem její diplomové práce je již minulostí. Mělo ale kličkování jedné studentky vliv na naše fakultní řády? Mohou jeho úpravy pro příště takovýmto manévrům zabránit?

Připomeňme si, jak vlastně celý případ proběhl. Studentka magisterského oboru Mezinárodní vztahy Lyamzina, v té době již držitelka magisterského titulu z oboru Politologie, odevzdala k posouzení diplomovou práci, kterou jí vedl Zdeněk Kříž. Ten také práci označil za plagiát a se studentkou bylo zahájeno disciplinární řízení. Jednání Disciplinární komise, na které byla Lyamzina předvolána, se konalo v březnu 2008. Z plagi­átorství nařčená studentka na něj však nedorazila. Komise se tedy v její nepřítomnosti usnesla, že jde opravdu o plagiát a navrhla děkanovi vyloučení studentky. Následně ale bylo zjištěno, že ještě před zasedáním Komise Lyamzina přerušila své studium a podle řádů je tak usnesení neplatné. Disciplinární komise totiž může jednat pouze o studentovi fakulty, v době přerušení studia však člověk dle zákona studentem není.

S tím, že na člověka s přerušeným studiem Disciplinární komise nemůže, žádná změna řádů nic nenadělá. Stíhání studenta, který přeruší studium, totiž vysloveně zakazuje Zákon o vysokých školách. Zároveň ale stanovuje, že během přerušení studia je také přerušen běh promlčecí lhůty. To znamená, že v okamžiku opětovného zápisu ke studiu může disciplinární řízení pokračovat.

Přesně to se také stalo v případě studentky Lyamziny. Po nepřijetí první diplomové práce k obhajobě si vybrala nové téma i nového vedoucího – Markétu Pitrovou. Ta jí po přerušení studia odmítla práci poznámkovat. Přesto však Lyamzina práci odevzdala k posouzení. „Práce může být předložena podruhé i bez souhlasu školitele, protože student nepotřebuje kredity za seminář – má zavřený index. Já jsem situaci i kvalitu práce ostatně popsala v posudku,“ napsala nám Pitrová. Aby se mohla studentka v ISu přihlásit ke státnicím a obhajobě práce, musela ovšem znovu nastoupit ke studiu. V tu chvíli opět začala pracovat Disciplinární komise. Protože je ale proces přípravy jednání zdlouhavý a komise se nestihla sejít před termínem obhajoby, nezbývalo jejím členům než čekat, jak u ní Lyamzina dopadne. Kdyby totiž úspěšně získala diplom, ukončila by tím studium a komise by o ní opět jednat nemohla. Zpětně dle zákona titul odebrat nejde a studentka by tak přes obvinění z plagiátorství vítězně odkráčela z fakulty s diplomem.

Obhajoba se však Lyamzině nepovedla a tak stála před dilematem. Pokud by zůstala studentkou, sešla by se Disciplinární komise a s největší pravděpodobností by byl její verdikt opět stejný, jako v případě neplatného zasedání. A opouštět školu s oficiální nálepkou plagiátora se nejspíše Lyamzině nechtělo. Jaké byly její pohnutky se však nedozvíme, protože na naše mailové dotazy nereagovala. Jisté je jen to, že po neúspěšné obhajobě raději ukončila své studium a Disciplinární komise tedy její případ opět neprojednala.

Co může na svolání takové Komise trvat tak dlouho? Opět hledejme důvody ve vysokoškolském zákoně. Student samozřejmě musí nejprve obdržet předvolání na jednání Komise. A tady nastávají potíže, které nám přiblížil předseda Disciplinární komise Aleš Burjanek: „Poštovní předvolání se vracejí jako nedoručená, maily najednou nějak nefungují, a podobně. Tomu se nelze příliš divit, našli bychom analogie i z jiných oblastí života.“ Analogie s běžným životem však pokulhává v řešení, jak nám přiblížil právník Ivo Pospíšil: „Ustanovení § 68 odstavce 3 Zákona o vysokých školách neumožňuje doručovat rozhodnutí o disciplinárním přestupku takzvaným náhradním způsobem, ačkoliv náhradní doručování či doručování prostřednictvím úřední desky je v jiných typech právních řízení naprosto běžné.“ Jak ale sám hned dodal, na rozdíl od státních orgánů, fakulta má docela dobrý přehled o pohybu svých studentů – přes IS se přihlašují ke zkouškám, měli by být přítomni na seminářích a podobně. Při troše snahy by tedy neměl být problém studenta na fakultě zastihnout.

Nakonec jediné jasně deklarované opatření, které i vedení spojuje s vyvrcholením případu Lyamzina, je děkanské nařízení o zpřísnění povolování přerušení studia. Jak nám sám děkan v zářijovém rozhovoru přiznal, kličky této studentky byly poslední kapkou, která jej ke změně donutila. Přerušovat se tedy může pouze na celý semestr a v případě, že máte řádně ukončeny všechny zapsané předměty. V případě například opakování předmětu druhého oboru můžete na pauzu ve studiu, například pro psaní bakalářské práce, zapomenout.

blog comments powered by Disqus