Spolkujte, stážujte, cestujte. Buďte aktivní, univerzita nabízí víc než sezení v lavicích | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 32. ročník

Spolkujte, stážujte, cestujte. Buďte aktivní, univerzita nabízí víc než sezení v lavicích

Do rubriky Ostatní napsala Tereza Hálová (Pondělí, 27. únor 2017)

Studium na Masarykově univerzitě je bez pochyby prestižní záležitostí. Vědomě se však dopustím klišé, když řeknu, že titul má dnes kde kdo. Je sice chvályhodné, že vy na rozdíl od kolegy poctivě chodíte na všechny přednášky a do odevzdávárny zavádíte dřív než 23:59, plusové body u personalistů pouhým chozením do školy ale nezískáte. Příchodem na univerzitu se otevírá celé spektrum možností profesního rozvoje nad rámec studia. Praktické zkušenosti i cenné řádky do životopisu vám zaručí angažmá ve studentských spolcích, výjezdy na zahraniční pobyty či pracovní stáže.

Spolky nabízí velkou možnost seberealizace

Fakulta sociálních studií poskytuje zázemí hned několika studentským spolkům. Jste-li studenty politologicko-vědních oborů, uplatnit se můžete například ve Studentské sekci IIPS, která prostřednictvím nejrůznějších diskusních setkání, konferencí a besed zve na fakultu zajímavé hosty z řad politiků, diplomatů, novinářů i akademiků. Mimo jiné pořádá tematické filmové promítání, exkurze do státních institucí, bohatý interní program pro členy spolku a nově také projekt Masarykovy debaty, moderované diskuse na aktuální společenská témata. Pokud se orientujete více na mezinárodní scénu, už při studiu se můžete stát delegáty jednotlivých států ve studentském spolku MuniMUN, který pořádá výroční mezinárodní konference simulující zasedání OSN.

Věnujete se vedle vědeckých disciplín zaměřených na politiku také žurnalistice a baví vás psát? Studentský projekt a internetové periodikum Global Politics se s publikací odborných pohledů na dění v politologii, mezinárodních vztazích a Evropské unii snaží oslovit právě vás. „Ke Global Politics jsem se dostala náhodou v roce 2014, když zrovna hledali někoho na PR a marketing. Říkala jsem si, že by to mohla být zajímavá zkušenost a dnes jsem součástí výkonné redakce. Podílím se tak v rámci časopisu na velké škále aktivit. Global Politics vnímám jako výborný odrazový můstek pro mladé aktivní studenty, neboť je to jeden z mála odborných časopisů, kde mohou publikovat své práce a rozvíjet se tak ve svém oboru,“ říká studentka magisterského programu Petra Kozová. Jste-li ale spíše „bssáci“ než politologové, nejen analýzy a studie, ale také rozhovory a komentáře s bezpečnostní tematikou si vyzkoušejte jako členové studentského portálu Sekuritaci.cz. Není však nutné psát pouze odborně, dění na fakultě, celé univerzitě i nejrůznějším kulturně-společenským událostem se věnujeme ve fakultním časopisu Halas či celouniverzitním portálu LeMUr. A pokud vám to více mluví, než píše a v budoucnu byste se rádi věnovali rozhlasové žurnalistice, zúčastněte se pohovoru do studentského Rádia R.

Zachováváte si humanistický pohled na svět? Máte smysl pro dobrovolnictví? Probouzí se ve vás sociální cítění či touha poznávat nové kultury? Staňte se součástí studentské inciativy Be International. V Be International můžete svůj potenciál naplnit v rámci lokálních aktivit, Evropské dobrovolné služby či mezinárodních projektů. „Členem Be International jsem od roku 2013 a postupně se moje dobrovolničení v tomto spolku stalo hlavní náplní mého života. Našel jsem tady nové kamarády a nové směřování mého profesního života. V rámci spolku působím především jako koordinátor mezinárodních projektů. Vysílám lidi do zahraničí, ale zároveň jim také pomáhám a školím je. Nikdy jsem nechtěl být jenom zavřený v učebně a poslouchat přednášky, chtěl jsem se angažovat a získat zkušenosti,“ hodnotí své mimoškolní aktivity student magisterské politologie Michal Hahn.

Jako dobrovolníci, avšak tentokrát s dětmi, budete pracovat v Dětském koutku FSS, který umožňuje rodičům z řad studentů a zaměstnanců univerzity skloubit rodinný život a studium při práci. O činnost s charitativním podtextem se jedná také v případě Okrašlovacího spolku při Katedře environmentálních studií, jehož původním záměrem bylo zlepšovat kvalitu životního prostředí okolo fakulty. Dnes spolek finančně přispívá na projekty jako je adopce na dálku či podpora soukromých přírodních rezervací. V jeho hledáčku jsou také lokální projekty a kultura. Nejrůznější přednášky, filmové kluby, diskuse, a to nad genderovými a queer tématy pořádá potom neformální studentský a absolventský spolek Gender centrum FSS MU, volně přidružený k oboru Genderová studia. Jeho cílem je zvyšování povědomí veřejnosti o tématu rovných práv žen a mužů a postavení jednotlivých sexuálních menšin.

Kromě studentských spolků Fakulty sociálních studií existuje také nespočet celouniverzitních zájmových skupin, které jsou otevřené všem studentům Masarykovy univerzity. Podívat se do zahraničí nikdy nebylo jednodušší Spousta mladých lidí každým akademickým rokem hledá nové znalosti i dovednosti za hranicemi České republiky. Letité tradice na Masarykově univerzitě se těší Erasmus, který umožňuje vycestovat. „V současnosti existuje program Erasmus+, který se dělí na mobility v rámci Evropy a mobility mimo Evropu, kde se uzavírá spolupráce s partnerskými a programovými zeměmi,“ komentuje nabídku v rámci Erasmu koordinátorka pro mezinárodní programy Lucie Durcová.

Vyrazit do světa však můžete prostřednictvím celé řady programů, kterými jsou například Visegrádský fond přispívající k většímu propojení zemí V4 či Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS III zaměřený na regionální spolupráci univerzit. Pokud máte zájem být aktivní také o prázdninách, neváhejte se podívat na pestrou nabídku mezinárodních letních škol, za které jako studenti Fakulty sociálních studií máte možnost získat kredity navíc.

Chcete si vyzkoušet pracovat v cizí zemi? Stačí si vybrat správný program

V zahraničí však nemusíte pouze studovat, kromě studijní stáže si jako studenti Masarykovy univerzity můžete absolvovat také praktickou stáž v zemích celého světa.

Dvou až dvanácti měsíční zahraniční praxi s finanční podporou je možné podniknout přímo přes program Erasmus. Praktická stáž Erasmus+ se týká výhradně Programových zemí, jakými jsou členské země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Turecko a Makedonie. Jaké to je, pracovat v hlavním městě Evropské unie, ví student magisterského stupně oboru Evropská studia Jan Míča: „Strávil jsem tři měsíce na pracovní stáži v Bruselu. Studuji Evropská studia a chtěl jsem si zažít to, o čem se pouze mluví na přednáškách. Proto jsem využil nabídky naší katedry a vydal se na stáž do České styčné kanceláře pro vědu, výzkum a inovace v Bruselu. Myslím, že to pro mě byla dobrá zkušenost se zahraničním prostředím, která dále významně ovlivnila moji uplatitelnost v pracovním životě, a zároveň jsem poznal spoustu super lidí, se kterými mě spojuje řada nezapomenutelných zážitků.“

Navázat pracovní stáží na studijní pobyt lze i ve Spojených státech, a to prostřednictvím neziskové organizace ISEP, která studentům poskytuje tzv. academic training a umožňuje jim vyzkoušet si pracovat přímo v oboru svého studia. Pokud vás to spíš než do USA táhne do země javorového sirupu, Kanadský vládní program mobility mládeže vám usnadní cestu k získání placené odborné stáže nebo získání pracovního umístění v Kanadě na základě pracovní smlouvy.

Studenti, kteří mají v rámci studia povinnou či alespoň doporučenou praxi a rádi by jí prošli v zahraničí a nemají jinou možnost financování, mohou využít programu Freemovers. Stipendium pro Freemovers slouží zejména samostatným jedincům, kteří si samostatně domluví stáž v zahraniční instituci, aniž by se jednalo o jakýkoli výměnný program. Workshopy a pětiměsíční placené praktikum v sousedních zemích, především Německu a Polsku, zprostředkovává studentská organizace GFPS-CZ, prostřednictvím které můžete vycestovat také na studijní pobyt či dvoutýdenní jazykový kurz. Dalším programem, kde studenti Masarykovy univerzity mohou využít existenci databáze nabídek zahraničních pracovních pobytů je Stella Junior, program skupiny univerzit Compostela. Dohodu o praxi, tzv. training agreement si lze vyřídit také v rámci mezifakultních dohod, kdy stipendia jsou vyplácena z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, rozvojového projektu na podporu mobility.

Zařadit se do pracovního procesu vám po získání titulu pomůže sama univerzita

Pro řešení kariérních problémů, shánění potřebné kvalifikace či samotného zaměstnání nemusíte chodit daleko. Kariérní centrum, personálně-poradenská agentura Masarykovy univerzity, poskytuje individuální poradenství, výukové semináře a workshopy a pomáhá studentům zprostředkovat jejich kontakt se zaměstnavateli, kterým naopak usnadňuje nábor studentů a absolventů z řad Masarykovy univerzity. Na stránkách Kariérního centra pravidelně naleznete aktuální nabídku pracovních míst i stáží, obrátit se však můžete přímo na tým Kariérního centra Masarykovy univerzity. Nově je vám k dispozici také kariérní portál Masarykovy univerzity JobCheckIN, jehož výhodou je napojení na Informační systém MU. Na rozdíl od běžných webů s nabídkou práce se liší systémem na párování nabídek zaměstnání s případnými uchazeči. „JobCheckIN umí posoudit, na kolik procent se hodíte na konkrétní pozici. Díky tomu vám dokáže nabídnout přesně takové pracovní pozice, o které stojíte,“ uvedl pro Muni manažer Kariérního centra Radoslav Pittner.

blog comments powered by Disqus