CŽV: Co se nenaučíš hned, naučíš se později | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

CŽV: Co se nenaučíš hned, naučíš se později

Do rubriky Fakultní ruchy napsala Vendula Karásková (Neděle, 30. listopad 2008)

Naše fakulta je otevřena opravdu pro každého. V minulém čísle Halasu jste si mohli přečíst o Univerzitě třetího věku (U3V), což je program určený pro seniory. Co mají ale dělat ti, kteří ještě v důchodu nejsou a kteří si také chtějí rozšířit obzory svého vzdělání? Ani ti nemusí zoufat, naše univerzita myslí i na ně. Pro vzděláníchtivé lidi každého věku je připraven program Celoživotního vzdělávání (CŽV).

CŽV umožňuje zájemcům o studium nejenom rozšířit si kvalifikaci, ale připravené kurzy je možné navštěvovat i jen z čistého zájmu. Pokud jste nebyli přijati na vysněný obor naší univerzity, CŽV může váš problém vyřešit. Svůj obor můžete navštěvovat kombinovanou formou právě v rámci CŽV – třeba jako přípravu na další přijímačky do řádného studia. Jestliže ale můžete studovat řádně, rozhodně bych vám nedoporučila spoléhat na CŽV. Oproti klasickému studiu totiž mají tyto kurzy jednu velkou nevýhodu – neplatí je za vás stát, zájemce si je platí z vlastní kapsy. Nemá tedy oficiální status studenta (a z něj plynoucí výhody), ale je spíše jakýmsi „klientem“ univerzity.

Cena za kurzy CŽV přitom není nijak zanedbatelná. Za jeden získaný kredit zaplatíte řádově stovky korun – spočítejte si sami, kolik byste museli zaplatit za běžný akademický rok. Na první pohled atraktivní forma dalšího sebevzdělávání má i řadu dalších nevýhod. Posluchači nejsou plnoprávnými studenty a nemají tak například nárok na stravování v menze, na ubytování na kolejích a na slevy v hromadné dopravě. Výjimku tvoří využívání služeb ústřední knihovny.

Standardní absolvent získá jenom osvědčení o absolvování kurzu. Šance na získání akademického titulu prostřednictvím CŽV ale přesto existuje. Těm, kteří se sice na vytoužený obor na naší fakultě nedostali, ale byli těsně „pod čarou“ a měli výborný percentil, nabízí fakulta zajímavou možnost. „Jako účastník CŽV budu studovat čtyři semestry. Ty si musím zaplatit, ale pátý a šestý semestr už budu mít status studenta, takže nebudu platit a budu mít stejná práva, jako má každý student univerzity. Samozřejmě budu mít i nárok na titul,“ nastínila tuto možnost Martina Lahitová, která nabídky fakulty využila a nyní v programu CŽV studuje tímto způsobem žurnalistiku a sociologii.

Ke studiu v programech CŽV se mohou zájemci od letošního roku hlásit také prostřednictvím Obchodního centra MU. Tam narazí budoucí potenciální student i na další zajímavou nabídku – je možné zaplatit si a navštěvovat i některé běžně vyučované předměty daného akademického roku. V tomto semestru tuto možnost nabízí osm předmětů. Většinu z nich nabízí katedra politologie, ale své předměty prezentují veřejnosti i další katedry. Zájemce, který si jeden z předmětů zvolí (a zaplatí), pak chodí na přednášky s „normálními“ studenty a na konci s nimi také může skládat zkoušku. Získané kredity se mu můžou hodit pro případné další studium.

Zajímavé je, jak jednotlivé katedry finančně ohodnotily své předměty. Nejlevnějším předmětem v nabídce je Ekologická ekonomie za „pouhých“ 2200 Kč, ovšem pokud byste chtěli navštěvovat předmět Genderová struktura společnosti II, musíte do pokladničky sáhnout pro dvojnásobek.

blog comments powered by Disqus