Jsme lepší než v Praze. Už to vědí i oni! | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Jsme lepší než v Praze. Už to vědí i oni!

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Alexandr Průša (Neděle, 16. listopad 2008)

Studujeme ve městě, které není ani hlavní, ani největší v naší vlasti. Je to jakási dvojka za Prahou. Studujeme na univerzitě, která není ani nejstarší, ani nemá takovou tradici, jako Univerzita Karlova. Podle zbytku naší vlasti pokulháváme za karlovkou. My to můžeme přijmout a dodávat, že v něčem jsme přece jen lepší, anebo k naší názorové výbavě může patřit přesvědčení, že jsme ve všem lepší než ti nafoukanci tam v Praze, přičemž oni mají pouze dobré, historií dané jméno.

Nevím, jaká přesně je povědomost studentů naší fakulty o existenci a postavení Fakulty sociálních věd UK. Dala by se čekat nějaká řevnivost, poměřování, vytahování se; ovšem během svého studia jsem se s ničím takovým ani u učitelů, ani u spolužáků nesetkal. Nebo jen minimálně. Pravda, celkem často jsem se setkal s tvrzením, že jsme nejlepší středoevropská fakulta, jak u učitelů, tak u studentů, ovšem toto tvrzení o našem poměru k pražské kolegyni a sokyni nic neříká. Leda tak to, že s ní se prostě neměříme, protože my jsme zdejší jedničky a koukáme výš. Možná ji nezmiňujeme proto, že by to srovnání nemuselo dopadnout tak, jak by se nám líbilo.

Tedy shrnuto, zdá se mi, že my ku Praze příliš často nehledíme, ať už jsou důvody jakékoli. Naopak mi přijde, že Praha se k nám občas podívá ráda. Poslední takový pohled byl pro nás velmi lichotivý. Časopis Sociál (obdoba Halasu na zmíněné FSV UK) nedávno otiskl článek jedné tamější vyučující (jméno neuvedla), která obě fakulty porovnávala a naši chválila, pražskou kritizovala. Posuďte sami – my máme výborný informační systém, zatímco v Praze ještě nevědí, co řešit po všude možně vyvěšených papírech, a co již mohou ťukat do počítačů; my máme novou, dobře vybavenou fakultní budovu, zatímco pražská kolegyně je roztrhaná po třech budovách; my u Svratky máme výborné odpočinkové prostory (Krmítko, čajovna, „meditační“ místnost za Krmítkem) a praktický dětský koutek, u Vltavy je pouze bakelitová menza, nic víc; my jedeme tvrdě proti plagiátorům, na což máme program, zatímco na FSV podobný systém není a jsou-li učitelé pečliví, musí texty „prohánět“ Googlem; u nás jsou jasně nastavená pravidla studia a studijní povinnosti, v Praze se ještě mnohé dá „ukecat“ a studenti často své povinnosti ani neznají. Článek končí konstatováním, že FSS „má iniciativní vyučující, pevně nastavená pravidla chování mezi studenty a vyučujícími, vizi, kam by měla fakulta směřovat, a schopnost prosadit své návrhy na katederní, fakultní i celouniverzitní úrovni.“ Karlova univerzita naopak podle autorky přestává být konkurenceschopná v boji o studenty a spojení „absolvent UK“ je dokonale prázdným pojmem, možná jí zbude už jen ta s láskou oprašovaná tradice.

Nuže, po tomto článku je již jasné, kdo je lepší. Však už to píší i v Praze. Jenže všimli jste si, čím Prahu trumfujeme? Že máme dobré Krmítko, je sice hezké, ale citace v impaktovaných časopisech by vypadaly ještě lépe. Že máme novou budovu, je senzační, ale že odborníci z Prahy mluví a píší všude možně v médiích, zatímco ti naši se tam objevují jen sporadicky, tak skvělé není. Článek zkrátka zřejmě dobře popsal, že studium u nás je technicky velice dobře zvládnuté a snad komfortní. Z toho je bez jakékoli souvislosti zobecněno, že celá pražská fakulta, vlastně celá pražská univerzita je horší než naše, což se ovšem podle hezké budovy nepozná. A jak to vidíte vy, jsme česká dvojka, nebo středoevropská jednička? Podle čeho soudíte? Kladu otázky, na které sám neznám odpověď. Aspoň máme nad čím přemýšlet, až se uvelebíme na pohodlném křesle v „meditační“ místnosti…

Zmíněný článek můžete najít na odkazu http://social.ukmedia.cz/…ni-fss-a-fsv.

blog comments powered by Disqus