Energeticky úsporné budovy sú budúcnosťou stavebníctva | Halas Časopis studentů Fakulty sociálních studií. 31. ročník

Energeticky úsporné budovy sú budúcnosťou stavebníctva

Do rubriky Fakultní ruchy napsal Lukáš Sabovčik (Středa,  5. říjen 2011)

Budovy v Českej republike majú problém. Sú neúsporné, postavené v zlom energetickom štandarde a s rastúcimi cenami energií sa ich údržba stáva ekonomicky aj ekologicky neefektívnou. Prednášku z cyklu Blok expertov s názvom Cesta k budovám s nulovou spotrebou energie (alebo Veľká modernizácia českého stavebníctva) v utorok napoludnie predniesol Petr Holub, koordinátor iniciatívy Šanca pre budovy.

Ekonomickým a politickým témam sa budú prednášky Bloku expertov venovať celý semester. Holubova iniciatíva napríklad propaguje takzvaný „zelený biznis“, ktorý sa zaoberá problematikou energeticky náročných budov. „Na riešenie tohto problému však máme technológie,“ upokojil prítomných Holub. V nasledujúcich desiatich rokoch podľa neho dôjde k veľkej modernizácii českého stavebníctva smerom k energeticky úsporným budovám.

Podľa Holubových slov nemal doposiaľ zelený biznis v Českej republike veľkú politickú podporu. Uviedol však, že za posledný rok až dva nastal posun najmä vplyvom nevládnych organizácií. Tie môžu hovoriť o úspechu, pretože situácia Českej republiky v porovnaní s ostatnými novšími štátmi Európskej únie vôbec nie je zlá. „Postupne sa zavádzajú normy pre úsporné budovy,“ podotkol prednášajúci a ako príklad uviedol tri operačné programy, ktoré sa s úspechom venovali alebo venujú renovácii starších budov.

Hlavným cieľom celého projektu je znížiť spotrebu energie budov. Podľa Holuba je v obytných budovách možné dosiahnuť úsporu energie nad šesťdesiat percent. Nemenej dôležitým prínosom je aj energetická bezpečnosť, dopad na životné prostredie, zefektívnenie domácej ekonomiky či zlepšenie sociálnej politiky. Zdôraznil najmä ekonomické dôsledky, ktoré sú dôležité vzhľadom na neustále sa zvyšujúce ceny energií.

„Najviac som ocenila, že na konci prednášky bol príklad skutočného nízkoenergetického domu. Dozvedeli sme sa konkrétne, koľko môže taký dom ušetriť,“ vyzdvihla študentka environmentalistiky Martina Jiříčková. Práve informovanie verejnosti, školenie architektov a stanovenie noriem pre výstavbu energeticky úsporných budov je spôsobom, ako ekologické stavebníctvo rozvíjať. Napriek tomu sa takýto projekt nezaobíde bez problémov. „V súčasnosti je najzávažnejšou politickou otázkou financovanie tohto projektu,“ neprekvapivo potvrdil šesťdesiatčlennému publiku Holub.

blog comments powered by Disqus